Uvodna stranka Aktualne podujatia Archiv Kontakt BG

NÁRODNÁ AKADÉMIA VÝTVARNÝCH UMENÍ V SOFII MÁ UŽ 120 ROKOV

Národná akadémia výtvarných umení v Sofii oslavuje v tomto roku 120 rokov od svojho založenia a spolu s ňou aj Katedra sochárstva, kde sa vyučuje jeden z prvých a zároveň najstarších odborov na škole. Renomovaná vysoká škola bola v poslednom júnovom dni dôstojne reprezentovaná na letnom medzinárodnom festivale Socha a objekt, ktorý sa každoročne koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky.

Po výstave fotografií Plávajúce móla Christa, ktorá bola predstavená v Galérii mesta Bratislavy, boli v priestoroch Bulharského kultúrneho inštitútu, ako súčasť uvedeného festivalu, predstavené aj vybrané diela študentov, doktorandov a pedagógov Katedry sochárstva Národnej akadémie výtvarných umení v Sofii. Výstava je v svojej podstate pokračovaním iniciatívy pre otvorenie rad výstav predstavujúcich tvorbu umelcov z rôznych odborov v rozličných mestách Bulharska aj v Bratislave. Vystavené boli diela desiatych účastníkov, a to konkrétne umelecké diela vyučujúcich profesorov Emila Petrova, Angela Staneva, Cvetoslava Christova (alias Tsupi) a Valentina Gospodinova, ako aj ich študentov Borislava Alexieva, Eleny Janevskej, Jany Karamandžukovej, Christa Antonova, Martiana Tabakova a Stefana Ivanova. Osobitné uznanie bulharským sochárom pre ich poctivý vzťah k profesii a umeniu, ako aj pre ich veľký talent, vyjadrili organizátori festivalu, ktorý svoje miesto v kultúrnom živote Bratislavy utvrdil tým, že už roky ponúka možnosť umelcom z celého sveta ukázať svoju tvorbu v konkurenčnom prostredí. Bulharské výstavy boli ocenené novinármi a kritikmi ako jedné z najlepších, ktoré upútali pozornosť náročného slovenského a medzinárodného publika.

Tento rok sa v rámci 22. medzinárodného festivalu Bulharsko predstavilo spolu s najvýraznejšími sochármi Maďarska, Slovenska, Českej republiky, Francúzska, Rakúska a Poľska, a to svojimi dvomi výstavami, ktoré reprezentovali bulharskú školu výtvarných umení v jej mnohotvárnosti a kontinuite medzi generáciami. Týmto podujatím sa Bulharský kultúrny inštitút a bulharská komunita na Slovensku rozlúčili s jedným z najväčších bulharských mien v sochárstve - s Emilom Venkovom, ktorý nás opustil deviateho júna 2017. Sochár zanechal trvalú a pozoruhodnú stopu v rozvoji súčasnej sochárskej tvorby a monumentálneho umenia v Bulharskej a Slovenskej republike.