Българско председателство на ЕС 2018

Българско председателство на ЕС 2018

На 1 януари 2018 г., десетилетие след присъединяването си към Европейския съюз, България за първи път поема председателството на Съвета на ЕС. За страната ни това е чест, но и голяма отговорност.

Председателството се осъществява на ротационен принцип от всяка една от държавите-членки за срок от шест месеца. За да се осигури приемственост в работата на Съвета, председателството се изпълнява от предварително определена група от три държави-членки – т.нар. „Трио“- за период от 18 месеца, които изготвят и следват обща програма. България е част от „Триото“ Естония – България – Австрия.

В продължение на шест месеца България ще е основен двигател на задачите от дневния ред на Съюза. Европа днес се нуждае от повече: 

СИГУРНОСТ                          СОЛИДАРНОСТ                    СТАБИЛНОСТ

Това може да бъде постигнато чрез:

КОНСЕНСУС               КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ               КОХЕЗИЯ

Европейският съюз е на прага на ключови реформи, целящи той да стане по-силен, по-единен и по-демократичен. Председателството на България има четири приоритетни области:

  • икономическо и социално сближаване с фокус върху следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС;
  • стабилност и сигурност в Европа;
  • Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани;
  • дигитална икономика и умения за бъдещето.

„Съединението прави силата“ - това е девизът на Народното събрание и герб на Народното събрание на Република България. Това е и девизът на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, който страната ни ще следва във всяко свое действие като ротационен председател.

Българският културен институт в Братислава съвместно с Посолството на Р. България в Словашката република сме подготвили богата културна програма по повод на Българското председателство на ЕС 2018, която можете да следите на:

www.bulkis.sk       и     http://www.facebook.com/BKISBA

По пътя на Марио Николов

По пътя на Марио Николов

Коледен концерт на групата на Никола Паров и Агнес Херцку

Коледен концерт на групата на Никола Паров и Агнес Херцку