Deň Christa Boteva a tých, ktorí položili svoje životy za slobodu a nezávislosť Bulharska

Deň Christa Boteva a tých, ktorí položili svoje životy za slobodu a nezávislosť Bulharska

06. júna 2015 sa v Hronskom Beňadiku na počesť Dňa Christa Boteva a tých, ktorí položili svoje životy za slobodu a nezávislosť Bulharska konal pietny akt kladenia vencov pred pamätníkom bulharských študentov a lekárov, padlých v Slovenskom národnom povstaní.

Pán Ľubomír Krovina, starosta Hronského Beňadiku privítal starým slovanským zvykom – chlebom a soľou pána Marina Jovčevského, konzula Bulharskej republiky v Slovenskej republike. Starosta pozdravil aj ďalších hostí z Bulharského kultúrneho inštitútu a Bulharského kultúrneho zväzu v Bratislave. Prítomní boli i mnohí Slováci, priatelia Bulharska. Pán Krovina vo svojom prejave vyzdvihol, ako veľmi si slovenský národ váži a cení obete mladých Bulharov, ktorí položili svoje životy v oslobodeneckom boji proti fašizmu. Pán Jovčevsky zdôraznil význam sviatku pre mladé generácie.

Zaznela bulharská a slovenská hymna. Miestny spevácky súbor Delinka zaspieval niekoľko bulharských piesní, medzi ktorými aj „Tichý biely Dunaj“. Boli položené vence a kytice pred pamätníkmi padlých hrdinov v centre mesta, ako aj na cintoríne, kde sú pochovaní.

Cesta pokračovala do Svätého Antona, kde po svojej abdikácii žil bulharský cár Ferdinand. Pán Marian Číž, riaditeľ kaštieľa a múzea vo Svätom Antone, srdečne privítal bulharských hostí. Sprevádzal ich na prehliadke celého komplexu, porozprával im o vzniku kaštieľa a múzea, ako aj o rodinách Koháryovcov a Saskoburgotcov a ich postavení v slovenskej histórii. Rodina Koháry si získala veľké uznanie a majetky, vrátane kaštieľa vo Svätom Antone, vďaka zásluhám pri obrane týchto území proti osmanskej armáde.

Všetci prítomní zostali očarovaní z krásnych miestností v kaštieli, v ktorom sú zachované cenné exponáty z obdobia 18.-20.st. Návštevníci mali možnosť pocítiť atmosféru doby, v ktorej žili tieto dva šľachtické rody. V budove sa nachádza aj poľovnícke múzeum s bohatou zbierkou poľovníckych trofejí kráľovskej rodiny.

Návšteva bulharskej skupiny bola zdokumentovaná pre Národnostný magazín, program vysielaný Slovenskou televíziou.

Organizátori: Obecný úrad Hronský Beňadik, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, Bulharský kultúrny zväz, BKI Bratislava.

Tanečný súbor „Ot izvora“ na Myjave 2015

Tanečný súbor „Ot izvora“ na Myjave 2015

Deň Christa Boteva a tých, ktorí položili svoje životy za slobodu a nezávislosť Bulharska – literárne čítanie a vernisáž

Deň Christa Boteva a tých, ktorí položili svoje životy za slobodu a nezávislosť Bulharska – literárne čítanie a vernisáž