Bulharskо-švajčiarske stretnutie

Bulharskо-švajčiarske stretnutie

V dňoch 07.-10.07.2015 navštívili Bratislavu na pozvanie Švajčiarského veľvyslanectva v Slovenskej republike, odborníci v oblasti duálneho vzdelávania a infraštruktúrnych projektov zo Švajčiarského veľvyslanectva v Bulharsku, odborníci z Ministerstva školstva a vedy, Ministerstva životného prostredia a vody Bulharska. Táto pracovná návšteva sa konala v rámci Bulharsko-švajčiarského programu pre spoluprácu za účelom oboznámenia sa bulharských odborníkov s výsledkami z podobného projektu na Slovensku.

Výmena skúseností so slovenskými kolegami sa týkala aplikácie a vývoja projektov v oblasti duálneho systému odborného vzdelávania, rovnako ako aj infraštruktúrnych projektov pre spracovanie a odstraňovanie nebezpečného odpadu.

Dňa 08.07. 2015 pani J.E. Margarita Ganeva, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky v Slovenskej republike prijala v BKI delegáciu zo Švajčiarských veľvyslanectiev v Bulharsku a na Slovensku, ako i skupinu odborníkov z bulharských inštitúcií. Na neformálnom stretnutí sa diskutovalo o skúsenostiach bulharských, švajčiarskych a slovenských inštitúcií. Pani veľvyslankyňa Ganeva rozprávala o hospodárskej situácii a priemyselnom rozmachu na Slovensku z posledných rokov, o spolupráci a obchodnej výmene medzi v súčasnej Európe.

Švajčiarská strana poďakovala Bulharskému veľvyslanectvu a Bulharskému kultúrnemu inštitútu za ich pohostinnosť a za záujem o Bulharsko-švajčiarský program spolupráce.

35. jubilejný ročník Európskeho festivalu humoru a satiry „Kremnicé gagy 2015“

35. jubilejný ročník Európskeho festivalu humoru a satiry „Kremnicé gagy 2015“

Uctenie si pamiatky svätého Cyrila a Metoda v Nitre 2015

Uctenie si pamiatky svätého Cyrila a Metoda v Nitre 2015