Oslava štátneho sviatku Bulharskej republiky v Banskej Bystrici 2017

Oslava štátneho sviatku Bulharskej republiky v Banskej Bystrici 2017

Dňa 3. marca 2017 Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave a Dom národov – RADUANA v Banskej Bystrici zorganizovali slávnostný večer venovaný štátnemu sviatku Bulharskej republiky, ktorý sa oslavuje 3. marca. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne J. E. pani Jordanky Čobanovej, mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Bulharskej republiky v Slovenskej republike a primátora Banskej Bystrice pána Jána Nosku. Prítomný bol vedúci kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, zástupcovia krajskej administrácie, ako aj predstavitelia vedy, umenia a kultúry, novinári, kolegovia z opery v Banskej Bystrici a i.

Bulharské kvarteto Belcanto na jednom pódiu spievalo spolu so sólistami Štátnej opery v Banskej Bystrici. Koncert bol tradičným vyjadrením úcty a spolupatričnosti mestskej samosprávy, oficiálnych bulharských inštitúcií v Slovenskej republike a nezhasínajúcej lásky bulharskej menšiny v Banskej Bystrici k domovine.

J. E. pani Jordanka Čobanova, vo svojom privítacom prejave, podčiarkla význam štátneho sviatku pre Bulharov, ktorí si pripomínajú nielen úspešné ukončenie Rusko-tureckej osloboditeľskej vojny (1877-1878), ale vzdávajú úctu heroickej obety tisícok Rusov, Fínov, Rumunov, Bielorusov, Ukrajincov, Arménov, Gruzíncov, Poliakov, Litovčanov, Lotyšov, Estóncov, Srbov, Čiernohorcov a i., ktorí vykonali hrdinský čin a položili svoje životy za slobodu Bulharska.

IMG_0279.JPG

Štyria talentovaní predstavitelia súčasnej bulharskej hudby zjednotení v kvartete Belcanto, ktoré, podľa názoru hudobnej kritiky, je „mimoriadne krásnou symbiózou štyroch ohnivo-temperamentných charakterov s výnimočnými hlasmi vyvolávajúcou explóziu emócií v každom publiku, ktorého sa dotkne.“

Spomedzi hostí v sieni bolo aj mnoho Bulharov organizovaných pani Gany Gičevovej z Domu národov – RADUANA, ktorí sa postavili na nohy pri interpretácii piesne Vietor Lili Ivanovej, a spolu s mladými talentami spievali pieseň Moja krajina, moje Bulharsko. Slovenskí speváci zaspievali populárne partie svetoznámych operiet a muzikálov rakúsko-uhorských skladateľov, ktoré sú v podunajských krajinách už niekoľkými generáciami veľmi obľúbené.

Opäť a znovu Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave dokázal predstaviť publiku, ktoré je mimo slovenského hlavného mesta, bulharský talent a jedinečné bohatstvo bulharských hlasov, čím utvrdil dobré meno Bulharska v zahraničí a jeho miesto v kultúrnom živote Slovenska.

Bulharská účasť na Mesiaci frankofónie 2017

Bulharská účasť na Mesiaci frankofónie 2017

Slávnostná oslava štátneho sviatku Bulharskej republiky 2017

Slávnostná oslava štátneho sviatku Bulharskej republiky 2017