Dni Sofie v Bratislave 2017

Dni Sofie v Bratislave 2017

kultúrne udalosti venované Dňu mesta Sofia a kresťanskému sviatku svätých mučeníkov Sofie a jej dcér Viery, Nádeje a Lásky. Udalosti sú pod záštitou primátorky mesta Sofia pani Yordanki Fandukovej, primátora mesta Bratislava pána Iva Nesrovnala a J. E. pani Yordanki Čobanovej, mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Bulharskej republiky na Slovensku.

„Grafika a ilustrácia" - Dni Sofie v Bratislave 2017

„Grafika a ilustrácia" - Dni Sofie v Bratislave 2017

Kremnické gagy 2017

Kremnické gagy 2017