O písmenách. Cyrilika v súčasnom bulharskom umení

O písmenách. Cyrilika v súčasnom bulharskom umení

Výstava v rámci prezentácie Plovdivu – európskeho hlavného mesta kultúry pre 2019

25.04.2019, 15:30 hod, Galéria Národnej rady Slovenskej republiky, Západná terasa Bratislavského hradu

Výstava je pod záštitou J. E., mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Bulharskej republiky na Slovensku, pani Jordanky Čobanovej. Je spoločným projektom BKI Bratislava, Mestskej umeleckej galérie – Plovdiv a Nadácie Plovdiv 2019. Predstavuje tridsať písmen bulharskej azbuky vyobrazených prostredníctvom výtvarného umenia 30 plovdivských maliarov. Nápad, aby tvorcovia ponúkli svoju umeleckú verziu cyrilských znakov, vznikla predvečer vstupu Bulharska do Európskej únie, kedy sa cyrilika mala stať, popri latinke a gréckej abecede, treťou oficiálnou abecedou Európskej únie. Písmena boli umelcom pridelené žrebovaním. Maliari použili  olejové, temperové, akrylové farby a textil a majú jednotný formát – 90/90 cm. Výsledkom je pôsobivá, prekvapujúca a veľmi osobná interpretácia bulharských písmen.

Tres Muchachos Musicos

Tres Muchachos Musicos