Slovenský


Profil kupujúceho

Verejné obstarávania

Na základe § 42 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní Bulharskej republiky v spojení s § 5 ods. 2 b. 13 tohto zákona, Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave podporuje Profil kupujúceho na svojej Webovej stránke s adresou: http://www.bulkis.sk

PRÍRUČKA S VNÚTORNÝMI PRAVIDLAMI K PODPORE PROFILU KUPUJÚCEHO V BKI BRATISLAVA

PRÍRUČKA S VNÚTORNÝMI PRAVIDLAMI K PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V BKI BRATISLAVA

Български


Профил на купувача

Обществени поръчки

На основание чл.42 ал.1 от ЗОП във връзка с чл.5 ал.2 т.13 от същия закон, Български културен институт Братислава поддържа профил на купувача на своята електронна страница с адрес: http://www.bulkis.sk

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛA ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В БКИ БРАТИСЛАВА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛA ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В БКИ БРАТИСЛАВA