оп ла

O nás

Bulharský kultúrny inštitút je zahraničnou štruktúrou, ktorá patrí pod vedenie Ministerstva kultúry Bulharskej republiky. V roku 2015 bol obnovený obojstranný program spolupráce medzi Ministerstvami kultúry oboch krajín. Vďaka tomu sa stal Bulharský kultúrny inštitút oficiálnym partnerom bulharských a slovenských kultúrnych a umeleckých inštitúcií. Inštitút je tiež duchovným a intelektuálnym strediskom, ktoré zjednocuje spoločnosť bulharskej komunity a reprezentuje Bulharsko s jeho tradíciami, hodnotami a potenciálom.

Úlohou Bulharského kultúrneho inštitútu je popularizácia súčasnej bulharskej kultúry, jednak cez tvorbu známych umelcov v Bulharsku aj v zahraničí, a tiež cez prejavy talentovaných mladých tvorcov. Zabezpečuje medzinárodnú kultúrnu výmenu a prináša upevnenie priateľských vzťahov medzi slovenským a bulharským národom. A v neposlednom rade, aby bol svojou činnosťou váženým členom v sieti európskych kultúrnych inštitúcií.