История на института

 

 

1971, 18 ноември    

На тази дата е основан Българският културно-информационен център в Братислава. Първият директор Иван Апостолов поставя основите, а следващият Борислав Петров с много опит и контакти довежда най-големите светила на българската култура и изкуство на 20-ти век.

Освен културна, центърът тогава е имал още една роля – идеологическа: да пропагандира българската социалистическа държава в Чехословакия.


1989, 10 ноември

След падането на Берлинската стена се разпадат изградените връзки между България и Чехословакия. Почти е прекъсната нишката между двете култури, които се втурват да завладяват териториите на Западна Европа. И все пак, дълбоки, още от ранното средновековие, са корените на духовното родство между двата славянски народа, което датира от времето на Великоморавската мисия на Св. Св. Кирил и Методий, „дали на вси славяни книга да четат”.


1993, 1 януари

След създаването на самостоятелната Словашка република се променя името - от Български културно-информационен център на Български културен институт. Дейността се насочва към представяне на културни събития и продукти, създадени в демократична среда, които могат да се конкурират с тези от свободна Европа. За новия разцвет имат заслуга редица вече покойни словашки българисти като напр.: поетът Ян Кошка, превел класиците на българската проза и поезия; Юлия Стайкова, превела филмите от „Златния фонд” на българската кинематография; Майстор Емил Кудличка, превел големите образци на българската драматургия; преводачите Славо Марушиак и Вера Прокешова.


2007, 1 януари

България се присъединява към Европейския съюз. Участието на БКИ в инициативите на Европейската мрежа на културните институти (EUNIC) обогатява мултикултурния диалог. В галерията на БКИ продължават да се организират изложби както на големи класици, така и на дебютиращи концептуалисти. В концертните зали в Словакия звучат творби на български композитори, гостуват музикални състави от всички жанрове с български солисти и диригенти. На словашкия панаир на книгата „БИБЛИОТЕКА“ се представят стихосбирки и романи в превод от и на български език. Прожектират се както премиерни, така и филми от „Златния фонд” на българската кинематография. Български творци участват в най-престижните международни фестивали, на които неизменно жънат награди и овации.


2016, 18 ноември

Българският културен институт отбелязва 45 години от своето основаване. По повод честванията на института Министърът на културата в своя поздравителен адрес каза: "Днес oбединена Европа повече от всякога се нуждае от духовност, от сближаване, от нравствени културни и цивилизационни послания. Българският културен институт в Братислава осъществява тази задача и успешно изпълнява своята роля на витрина на българската култура”.


2018, 1 януари

Днес Българският културен институт гледа в бъдещето. С тържествен концерт на солисти на Софийската опера в Братислава стартира кампанията за популяризиране на българското председателство на ЕС. За целите на културната дипломация в Братислава се очаква през 2018 г. да бъдат представени както големи и наложили се по света имена и състави, така и млади творци и техните иновативни идеи. За всичко, което предстои, ще Ви информираме в нашите интернет и фейсбук страници.