Medzinárodný výtvarný festival 2014 s bulharskou účasťou v Snine

Medzinárodný výtvarný festival 2014 s bulharskou účasťou v Snine

V dňoch 28.09. – 10.10. 2014 sa vo východoslovenskom meste Snina konal 21. ročník Medzinárodného výtvarného festivalu. Pricestovali sem desiatky umelcov z rôznych kútov sveta – z Bulharska, Ukrajiny, Bieloruska, Poľska, Nemecka, Holandska, Česka, Slovenska, Moldavska, Lotyšska, Cypru, Libanonu a Iraku.

Tento rok na festivale Bulharsko zastupovali výtvarníčka Biljana Bačvarova a Valentín Dončevský, ktorého samostatná výstava bola otvorená v kaštieli v Snine.

Pozvaní výtvarníci na plenéri, nielen maľovali, taktiež navštívili školy a vzácne drevené kostolíky, ktoré sú zapísané v zozname kultúrneho dedičstva UNESCO a región Sniny je nimi známy. Umelci sa zúčastnili zaujímavého stretnutia s osobnosťami z kultúrno-spoločenského života nielen zo Slovenska, ale aj z mnohých ďalších regiónov sveta. Ich diskusie boli zamerané na súčasné kreatívne a evolučné zretele, ktoré evokujú vytváranie súčasných kultúrnych hodnôt.

Výtvarný festival vyvrcholil v piatok 10.10.2014 v priestoroch sninského Domu kultúry vernisážou obrazov, ktoré vytvorili všetci zúčastnení umelci. V závere programu bola udelená Cena Tibora Bartfaya, svetoznámeho predstaviteľa moderného sochárstva a čestného občana mesta Snina, Ing. Štefanovi Milovčíkovi, primátorovi mesta Snina. Zaslúžil si ju za podporu rozvoja výtvarného umenia a tohto kultúrneho podujatia, známeho už po celom svete. Cenu dostala aj maliarka Fatima Al-obaidi z Iraku, ktorú vyhnali z krajiny vojnové udalosti a bombardovanie a už viac ako dva mesiace cestuje po Európe aj s celou svojou veľkou rodinou.

Galéria Andrej Smolák realizuje tento medzinárodný výtvarný festival od roku 1994 vždy koncom septembra a začiatkom októbra. Tvorilo tam už vyše 500 autorov z približne 50 krajín.

Biljana Bačvarova

Maturovala na strednej škole výtvarných umení v Sofii v r. 1987. Na univerzite Sv. Sv. Cyrila a Metoda vo Velikom Tarnove, odbor Grafika, ukončila štúdium v r. 1993. V r. 1991-2013 zrealizovala množstvo individuálnych i kolektívnych výstav v Bulharsku, Rakúsku, Holandsku, Maďarsku, Poľsku, Maroku, Belgicku, na Slovensku a na Cypre. Biljana Bačvarova je členkou Zväzu bulharských výtvarníkov a jej práce sú v kolekciách rôznych galérií na Cypre, Slovensku, v Holandsku, Belgicku, Maďarsku, Rakúsku, USA a Bulharsku.

Valentín Dončevsky (*1958, Stara Zagora)

V r. 1983 ukončil štúdium na univerzite Sv. Sv. Cyrila a Metoda vo Velikom Tarnove, odbor Maľba. Zúčastnil sa mnohých samostatných i kolektívnych výstav а plenérov. Dvakrát boli jeho diela vystavené na medzinárodnom Jesennom salóne v Paríži – v r. 2005 a 2013. Výtvarníkovo monumentálne dielo bolo vybrané aj na tohtoročný Jesenný salón v Paríži.

Okrem maľovania sa venuje grafike, úžitkovému a mediálnemu umeniu.

Jeho diela sú v súkromných zbierkach v Kanade, Španielsku, Belgicku, USA, Poľsku, Českej republike, Nemecku, Rakúsku, Rusku, Grécku, Turecku, Luxembursku, Palma de Mallorca, Iraku. Je členom Zväzu bulharských výtvarníkov.

Organizátori: Galéria Andrej Smolák, Snina a BKI Bratislava.

NU Dance Fest 2014

NU Dance Fest 2014

Ralica Nikolova - Cesta času

Ralica Nikolova - Cesta času