Ralica Nikolova - Cesta času

Ralica Nikolova - Cesta času

V galérii Bulharského kultúrneho inštitútu bola dňa 09.10.2014 otvorená výstava pod názvom „Cesta času“ významnej bulharskej grafičky a ilustrátorky Ralice Nikolovej.

Na úvod prítomných návštevníkov privítala pani Vania Radeva – riaditeľka BKI a porozprávala o tvorbe výtvarníčky, ktorá je neoddeliteľne spätá s kultúrou, architektúrou a grafickou tradíciou strednej Európy. Pani Ralica Nikolova vyjadrila svoju vďačnosť za možnosť prezentovať svoje diela v Bratislave, ktorú niekoľkonásobne navštívila a jej romantická atmosféra bola inšpiráciou pre mnoho jej ilustrácií.

Pani Nikolova sa dva krát zúčastnila bienále Ilustrácie v Bratislave a bienále grafiky Ex Libris v Banskej Bystrici. Ralica Nikolova sa vo svojich ilustráciách vie maximálne priblížiť k štýlu autora literárneho textu.

Výstava v BKI sa skladá zo šesťdesiatich grafík a dvanástich akvarelov. Grafiky aj akvarely prešli dlhou tvorivou cestou, do ktorých autorka vložila veľký diel trpezlivosti a zmyslu pre detail, ktoré sú charakteristické pre jej tvorby. V jej autorských prácach nechýbajú obrazy, detaily alebo motívy, ktoré sú blízke knižným ilustráciám (cyklus Legenda, Bol raz jeden…). Prostredie, tváre a postavy majú svoju špecifickú logiku, ktorá tentokrát provokuje svet dospelých. Hra je jedným zo základných motívov, ktorý sa schováva za postavami bábik (napr. Ja a moje bábiky).

Ralica Nikolova vyštudovala odbor Ilustrácia u prof. Petra Čukleva na Národnej akadémii výtvarných umení v Sofii, kde od roku 1986 aj prednáša. Ilustruje knihy pre deti a mládež pre množstvo bulharských vydavateľstiev. Svoju prácu predstavila na medzinárodných umeleckých prehliadkach ilustrácie v Barcelone, Belehrade, Bologni a Bratislave. Zúčastnila sa mnohých výstav v Bulharsku i v zahraničí (v Španielsku, Českej republike, Rusku, Slovensku, Sýrii, Srbsku atd.). Je držiteľkou národných a medzinárodných cien.

Organizátor: BKI Bratislava.

Medzinárodný výtvarný festival 2014 s bulharskou účasťou v Snine

Medzinárodný výtvarný festival 2014 s bulharskou účasťou v Snine

Divadelné predstavenie Svokra divadla „Konstantin Kisimov“

Divadelné predstavenie Svokra divadla „Konstantin Kisimov“