Divadelné predstavenie Svokra divadla „Konstantin Kisimov“

Divadelné predstavenie Svokra divadla „Konstantin Kisimov“

Dňa 08.10.2014 sa na scéne Bratislavského bábkového divadla predstavili herci z Velikotarnovského hudobno-dramatického divadla „Konstantin Kisimov“ s divadelnou hrou pod názvom Svokra. Je to komédia bulharského spisovateľa Antona Strašimirova, ktorá je už zaradená do klasických diel bulharskej dramaturgie.

Pani Vania Radeva – riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave privítala hostí v publiku, medzi ktorými bola aj J. E. pani Margarita Ganeva – mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky v Slovenskej republike. Následne vyzvala publikum privítať pána Christofora Yonova, známeho bulharského operného speváka s petnásť-ročnou úspešnou kariérou vo Viedni, ktorý tohto roku prijal výzvu vrátiť sa do Bulharska, aby zaujal pozíciu riaditeľa divadla „Konstantin Kisimov“.

Hudobno-dramatické divadlo (HDD) „Konstantin Kisimov“ je divadlo, v ktorom sa na veľkých i komorných scénach hrajú dramatické a hudobné predstavenia súčasne, a taktiež sa v ňom realizujú mnohé koncerty, gala večery atd. Jeho divadelné inscenácie sa hrajú v celom Bulharsku a hosťujú i v zahraničí.

Po oficiálnej časti začalo predstavenie, na ktoré už všetci v hľadisku netrpezlivo čakali a vzápätí po príchode hercov na javisko pocítili prítomní hostia energiu a ducha všetkých účinkujúcich.

V komédii „Svokra“ je hlavnou témou vzťah medzi nevestou a svokrou, ktorý sa rozrástol do konfliktu medzi generáciami, medzi zaostalosťou patriarchálnej morálky a novodobým „mestským“ životným štýlom.

Predstavenie bolo veľmi dynamické, plné neočakávaných obratov a humoru. Herecké výkony na vysokej úrovni boli zaslúžene odmenené búrnym potleskom.

Organizátori: BKI Bratislava a Hudobno-dramatické divadlo (HDD) „Konstantin Kisimov“.

Ralica Nikolova - Cesta času

Ralica Nikolova - Cesta času

Európsky deň jazykov 2014

Európsky deň jazykov 2014