Európsky deň jazykov 2014

Európsky deň jazykov 2014

26. september v Bratislave opäť patril Európskemu dňu jazykov. Akcia sa začala na Hviezdoslavovom námestí o 9.00 hodine a skončila krátko pred 13.00 hodinou.

Európsky deň jazykov (EDJ) vznikol z iniciatívy Rady Európy so sídlom v Štrasburgu, a oslavuje sa každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

Podujatie bolo slávnostne otvorené príhovorom pána Petra Osuského – zástupcu starostky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Krátku reč mala aj pani Antonia Grande – riaditeľka Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave, ktorá je zároveň i novou hovorkyňou združenia EUNIC.

Pre návštevníkov podujatia bol pripravený bohatý program na pódiu ako aj v stánkoch zúčastnených kultúrnych či jazykových inštitúcií a veľvyslanectiev. Kultúrny program sa začal hudobno-tanečným vystúpením žiakov a učiteľov z Bulharskej školy a gymnázia Christa Boteva v Bratislave. Pod vedením pani Cveteliny Genčevej – riaditeľky školy – zaspievali dievčatá z vokálnej skupiny Slávik a členovia tanečného súboru Veselie zatancovali bulharské národné tance. Bulharský kultúrny inštitút mal v stánku pripravené pre návštevníkov rôzne zábavné hry spojené s bulharskou abecedou a taktiež zaujímavé ceny.

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov bola vyhlásená prekladateľsko-interpretačná súťaž, v ktorej mohli žiaci a študenti všetkých stupňov škôl ukázať svoj prekladateľský a spevácky talent. Finále súťaže bolo ďalším spestrením programu počas EDJ a moderovania súťaže „Prelož a zaspievaj“ sa ujal vtipný a známy moderátor Štefan Chrappa. Päť – členná porota tajným hlasovaním určila víťaza. Všetci účinkujúci získali zaujímavé ceny. Medzi nimi bol aj Jozef Csóma, ktorý preložil a zaspieval v bulharskom jazyku slovenskú pesničku od skupiny Elán. V kine Mladosť boli premietané krátke filmy jednotlivých zúčastnených krajín v pôvodnom znení.

Organizátori: Združenie kultúrnych a jazykových inštitútov európskych krajín (EUNIC), mestská časť Bratislava Staré Mesto, zastúpenie Európskej komisie v SR a i.

Divadelné predstavenie Svokra divadla „Konstantin Kisimov“

Divadelné predstavenie Svokra divadla „Konstantin Kisimov“

Účasť Bulharov a Slovákov v antifašistickom zápase – prednáška

Účasť Bulharov a Slovákov v antifašistickom zápase – prednáška