Účasť Bulharov a Slovákov v antifašistickom zápase – prednáška

Účasť Bulharov a Slovákov v antifašistickom zápase – prednáška

Dňa 18.09. 2014 sa v Bulharskom kultúrnom inštitúte konalo stretnutie, pri príležitosti pripomenutia si účasti mladých Bulharov v antifašistickom zápase v období SNP a účasti Slovákov v občianskych a protifašistických odbojoch v Bulharsku. Prednášku k tejto problematike – v úzkej spolupráci s Bulharským kultúrnym inštitútom a Spolkom Slovákov z Bulharska na Slovensku – zorganizoval a predniesol doc. PhDr. Štefan Zelenák, CSc.

Prednášajúci vo svojom úvodnom slove povedal, že pohľady historikov na toto obdobie (ale aj na mnohé historické témy) sa rôznia. No to nás nesmie odrádzať historické udalosti si pripomínať a približovať ich najmä príslušníkom mladej generácie.

Pán doc. PhDr. Štefan Zelenák, CSc. zdôraznil význam účasti bulharských študentov, záhradníkov a poľnohospodárskych robotníkov v bojoch proti nemeckým fašistom a príslušníkom ľudáckych síl v SNP. Viacerí mladí Bulhari bojovali v Nitrianskej partizánskej brigáde, v brigáde Jánošík v partizánskom zoskupení M.R.Štefánik. Mladí Bulhari aktívne bojovali v partizánskych oddieloch v okolí Kríža n.Hronom, Handlovej, Kremnice, B.Bystrice, Martina a v ďalších oblastiach Slovenska. Mnohí z nich v bojoch zahynuli.

Hlavným dôvodom, prečo sa toľkí mladí Bulhari zapojili do Slovenského národného povstania, bola nenávisť voči všetkým podobám fašizmu, nesúhlas s pomermi na Slovensku a v Bulharsku, ešte stále silná myšlienka slovanskej vzájomnosti a snaha o riešenie sociálnych pomerov doma i na Slovensku.

Ani príslušníci slovenskej menšiny v Bulharsku nestáli bokom v boji proti nedemokratickému režimu v Bulharsku. Viacerí jednotlivci sa aktívne zúčastnili búrlivých udalostí v roku 1923, či v odboji v rokoch poslednej veľkej vojny. Jednotlivci z obcí, v ktorých Slováci žili (Gorna Mitropolija, Brašľjanica, Podem, Vojvodovo...) aktívne bojovali v partizánskych oddieloch, mnohí pomáhali ako partizánske spojky či zásobovali partizánov potravinami. Viacerí účastníci odboja boli mučení, väznení a niekoľko jednotlivcov v bojoch aj padlo.

Vhodnosť a aktuálnosť zvolenej témy potvrdzuje aj početná účasť návštevníkov, medzi ktorými bol aj pán Stanislav Dimitrov – nový konzul Bulharskej republiky v Slovenskej republike.

Organizátori: Bulharský kultúrny inštitút a Spolok Slovákov z Bulharska na Slovensku.

Európsky deň jazykov 2014

Európsky deň jazykov 2014

„Makrostanica“ – audiovizuálne predstavenie

„Makrostanica“ – audiovizuálne predstavenie