"България в огледалото на вестникарската метафора"

"България в огледалото на вестникарската метафора"

На 23.01.2014 г. в Българския културен институт в Братислава се състояха две събития. Първото беше посрещането и представянето на новия директор на БКИ г-жа Ваня Радева, а второто – лекция въз основа на научния принос на последните две книги на българския професор Лиляна Цонева.

На срещата присъстваха преподаватели от Университета „Я.А.Коменски“, докторанти, интелктуалци, представители на Българския културен съюз в Словакия и приятели на България.

Професор Л. Цонева е възпитаник на Езиковата гимназия в гр. Плевен. Завършила е специалност „Руска филология” във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”с втора специалност „Българска филология”.

От 1976 г. работи в катедрата по руски език към Филологическия факултет във ВТУ. Ръководител е на Руския културно-информационен център към факултета.

Научните интереси на Л. Цонева са насочени към изследването на съвременния руски и съвременния български език и са предимно в областта на стилистиката, медийната и политическата лингвистика, културологията.

Защитила е докторска дисертация в Института по руски език „А.С. Пушкин” в Москва.

През 2001 г.  получава научното звание „доцент” с монографията „Езиковата игра в съвременната публицистика”, в която се анализират средствата за създаване на експресивност в новата руска и българска преса – „продукт” на „перестройката” в Русия и „прехода” в България.

През 2012 г. получава научното звание „професор”. Освен редица статии в научни списания и сборници в България, Русия, Украйна, Сърбия, Полша, Л. Цонева представя за конкурса за професор две монографии. В монографията „Българската политическа метафора” се анализират най-интересните метафори, с които се моделира съвременната действителност в българските вестници. Втората монография - „Думата криза в медийния дискурс” разглежда представянето на икомическата криза в руските и българските медии и „поведението” на самата дума криза като ключова дума на нашето време.

През 2013 г. двете монографии на Л. Цонева са отличени с грамота от ежегодния конкурс за високи научни постижения, провеждан от Съюза на учените в България. Л. Цонева е активен член на Великотърновския клон на Съюза на учените в България, където работи като научен секретар.

От септември 2013 г. Л. Цонева е лектор по език в катедрата по славянски филологии във Философския факултет на Университета „Коменски”.

BASS FEST 2014 „Slovak Double Bass Club“ – Bulgarian & Slovak Friendship Concert

BASS FEST 2014 „Slovak Double Bass Club“ – Bulgarian & Slovak Friendship Concert

Илюстрации на Капка Кънева в Банска Бистрица

Илюстрации на Капка Кънева в Банска Бистрица