„Свети Методий в пантеона на българските светци“

„Свети Методий в пантеона на българските светци“

На 07.04.2014 г. в Българския културен институт в Братислава бе закрита изложбата „Българските светци”. Доц. д-р Славия Бърлиева, директор на Кирило-Методиевския изследователски научен център към БАН и член на Академия Амброзиана в Милано, изнесе лекция на тема „СВЕТИ МЕТОДИЙ В ПАНТЕОНА НА БЪЛГАРСКИТЕ СВЕТЦИ“.

Тя бе посветена на датата 6 април, когато според православния календар се чества паметта на Св. Методий - един от двамата свети славянски първоучители и създатели на първата славянска азбука. Кирило-Методиевото дело е феномен в историята на световната цивилизация. В средата на ІХ в. за пръв път в средновековна Европа е създадена нова цялостна и завършена писмена система – славянската азбука. Тя е фонетично писмо, основано върху езика, който говорят славяните от българската група, населяващи Солунската област на Византия.

Св. Методий е роден през 815 г. в Солун и е по-големият брат на св. Константин-Кирил Философ, с когото заедно извършват своите повратни просветителски и религиозни мисии. Заслугите на св. Методий, особено на територията на Велика Моравия – днешна Словакия - за разпространението и защитата на славянската писменост са не по-малки от тези на неговия гениален брат. Двамата остават неразделно свързани в културноисторическата памет на славянските народи като техни първоучители и равноапостоли. Това е причина в течение на вековете всички славянски народи да правят опити да институционализират култа и заслугите на двамата свети братя и да присвоят тяхното универсално, непреходно дело, чието значение далеч надхвърля границите и националната принадлежност.

Лекцията беше изключително интересна, тъй като доц. Бърлиева поднесе неизвестни за широката публика факти, опиращи се на новооткрити писмени и художествени източници и образци от съседни земи, влизали някога в територията на Първото българско царство. Възприятието на слушателите бе подпомогнато и от ефектната мултимедийна презентация. Благодарение на доц. Славия Барлиева и на създадената от присъстващите атмосфера, денят на закриването на изложбата, се превърна в истински културен празник.

Организатори: Кирило-Методиевски научен център към БАН, БКИ Братислава

„Еклектичен калейдоскоп” – изложба на Валентин Дончевски на фестивала Франкофония 2014

„Еклектичен калейдоскоп” – изложба на Валентин Дончевски на фестивала Франкофония 2014

„Силата на гражданското общество: съдбата на евреите в България”

„Силата на гражданското общество: съдбата на евреите в България”