Конференция „Св. Климент Охридски и неговият принос за славянската и европейската култура”

Конференция „Св. Климент Охридски и неговият принос за славянската и европейската култура”

Във връзка с годината 2016, която е посветена от UNESCO на паметта и 1100-годишнината от смъртта на Климент Охридски, както и във връзка с Председателството на Словашката република на Съвета на Европа, в Словашката академия на науките (САН) в дните 5-7 октомври се състоя международна интердисциплинарна конференция. Нейни основни организатори бяха Славистичният институт „Ян Станислав” към САН, Словашкият комитет на славистите в сътрудничество с Посолството на Р. България, Кирило-Методиевският научен център към БАН, Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин” при БАН и Българският културен институт в Братислава. Събитието бе в координация с Философския факултет на Университета „Кирил и Методий” в Търнава и с Православния богословски факултет на Прешовския университет.

Събитието беше под патронажа Н. П. извънреден и пълномощен посланик на Р. България в Словашката република г-жа Маргарита Ганева. На откриването присъстваха още посланиците на Руската федерация, на Грузия, на Албания и вторият по ранг дипломат от Сръбското посолство. В конференцията взеха участие повече от 40 учени от славянските държави – България, Словакия, Полша, Украйна, Белорусия, Руската федерация, Литва. Със свои доклади ще обогатят научния сборник, който ще бъде публикуван след конференцията, и учени от Унгария, Германия и САЩ. България беше представена от изтъкнатите учени с различни профили проф. Светлина Николова PhD, проф. Димо Чешмеджиев PhD, доц. Десислава Найденова PhD, доц. Мария Китанова PhD., Калина Мичева, PhD., Йоана Кирилова, PhD.

Тематиката на конференцията обхващаше два тематични окръга –„Климент Охридски и неговият принос за славянската и европейската култура“ и „Езикът и културата в славянските взаимовръзки“ /принос към славянската етнолингвистика/.

Св. Климент Охридски принадлежи към учениците и съратниците на светите солунски братя Кирил и Методий и е един от стълбовете на тяхната мисионерска дейност във Велика Моравия, когато се формират основите на славянската християнска култура. Делото на Св. Климент Охридски има фундаментално значение за развитието на славянската писменост и образование в период, който влиза в историята като „Златния век“ на българската книжовност и литература. Целта на конференцията беше да се презентират най-новите и актуални изследвания на неговото наследство в контекста на Кирило-Методиевската проблематика и на славянската и латинската писмена и културна традиция. Специално място заеха и проучванията на почитта към Св. Климент Охридски и Светите Седмочисленици в различни държави и исторически периоди.

Вторият тематичен окръг на конференцията – изследвания на езика като културен феномен, отразяващ културните представи на различните славянски народи в контекста на цялостния образ за света – обхвана етнолингвистични проучвания за връзката между езика и традиционната духовна култура. Беше подчертана неразривността и взаимозависимостта на различните компоненти, изграждащи идентичността на славянските общности. Чрез етнолингвистичните проучвания, езикът на отделните славянски общности беше откроен не само като инструмент на комуникация, но преди всичко като културна проява. Понятийните апарати и словесният инструментариум на всяко общество са свързани със стопанския, духовния и обществено политическия живот. Така беше отразено развитието на отделните славянски общности – тяхното сближаване или обособяване през последното хилядолетие.

Част от конференцията се прехвърли в Културния институт на Руската федерация, където участниците в представиха нови научни издания на своите институции, повечето дело на авторски колективи от различни държави и дело на различни издателства. Учените извършиха и книгообмен на заглавия помежду си.

Събитието завърши по достоен начин в препълнения салон на Българския културен институт с премиерата на новия български документален филм „Ходене по чудесата“. Концепцията на филма е изградена върху автентични разговори с руски, македонски и италиански византолози, с български и словашки учени и духовници, както и с албански, сръбски и македонски просветни дейци. Всички те са посветили своя живот на делото и паметта на Св. Климент Охридски и на Кирило-Методиевата мисия, както и на тяхното наследство и послание към съвременността. Филмът е създаден от творчески колектив на БНТ/2016/ по сценарий на Бойко Василев и Хрисимир Данев - оператор, които по този начин показват на зрителите културно историческия и духовен размах на титаничната личност на Св. Климент Охридски.

Всички присъстващи отбелязаха актуалността и необходимостта от организираното събитие в настоящата сложна международна обстановка, тъй като показа, как чрез духовни съвместни усилия са се преодолявали много трудни моменти в историята на Европа.

Колективна изложба акварели, скулптури и фотографии

Колективна изложба акварели, скулптури и фотографии

Европейски ден на езиците 2016

Европейски ден на езиците 2016