Събития по случай празника на Св.Св. Кирил и Методий

Събития по случай празника на Св.Св. Кирил и Методий

През тази 2016 г. си припомнихме отново значимия славянски празник, обединявайки усилията на Областната управа на гр. Нитра, Областния музей на Нитрянския край, международното неправителствено сдружение „Европейски културен път на Св.Св. Кирил и Методий”, Посолството на Р.България в Словашката република и Българския културен институт в Братислава. Резултат на тези обединени усилия бе международната конференция под надслов „Най-нови свидетелства за мисията на Св.Св. Кирил и Методий във Велика Моравия”. Организаторите на събитието, участниците в конференцията, поканените местни и чуждестранни гости, както и широката словашка общественост – всички осъзнаваме ключовата роля, която това историческо събитие изиграва в културния, социалния и политическия живот на славянските народи. Особено важно е, да откроим неговото интегриращо значение тъкмо в днешния сложен за Европа момент. По тази причина, цялото протичане на тържествата премина под знака на Председателството на Словашката република на Съвета на Европа и под патронажа на Министър-председателя на страната г-н Роберт Фицо.

Целта на конференцията бе да популяризира най-новите изследвания в областта на историята, археологията, славистиката, както и резултатите от протичащите съвместни международни проекти. На конференцията прозвучаха забележителни реферати на значими словашки и чешки автори, посветени на Кирило-Методиевата тема и епоха (проф. PhDr. Р. Марсина, проф. PhDr. М. Кучера, prof. PhDr. Й. Лукачек, доц. PhDr. П. Иванич и др.).

Сред присъстващите беше и Н.П. извънредния и пълномощен посланик на Р.България в Словашката република г-жа Маргарита Ганева, както и директорът на Българския културен институт в Братислава г-жа Ваня Радева. Представителките на най-значимите български институции в Словакия напомниха, че 2016 г. е обявена от UNESCO за възпоменателна година на 1100-годишнината от смъртта на един от най-значимите учители на славянството Св. Климент Охридски. По този повод госпожа посланикът даде наградата на Министъра на културата на Р. България за 2016 г. за разпространение на българската култура зад граница. Тази награда този път бе присъдена на г-жа Катарина Седлакова - преводачка от български на словашки език за нейните многобройни преводи на най-нова българска драматургия.

Част от конференцията бе и премиерата в Словакия на българския документален филм „По пътя на буквите” – коопродукция на V+film, Националния дворец на културата, Националния филмов център и PIK Audio. Филмът е дело на усилията на сценаристите и режисьора Десислава Найденова и Ралица Димитрова, на оператора и продуцента Пламен Герасимов. Българският филм пресъздаваше въздействаща мозайка от места, събития и разговори със значими изследователи, но и с най-обикновени хора от различни славянски и европейски държави, показвайки рефлексиите им на Кирилометодиевото дело. Филмът беше прекрасен увод на цялото събитие, отваряйки по един чувствителен и задушевен начин дискусията по тази вечно жива и близка на всички ни тема. Цялото събитие беше отразено в местната телевизия TV Нитричка.

Общите усилия на всички участници целяха не само да си припомнят великия завет на мисията на Св.Св. Кирил и Методий, но и да го предадат и да го направят достъпен на широки кръгове на обществото в Словакия и в други държави. Тяхното значимо дело е живо и след хилядолетие, носейки в себе си могъщ емоционален заряд и послание към човечеството, превръщайки Солунските двама братя в неподвластни на времето наднационални патрони на Европа.

Кирило-Методиевски тържества в Нитра 2016

Кирило-Методиевски тържества в Нитра 2016

Тържествен гала-концерт по повод встъпването на Словашката република в Председателството на ЕС

Тържествен гала-концерт по повод встъпването на Словашката република в Председателството на ЕС