100 години от трагичната смърт на Димчо Дебелянов

100 години от трагичната смърт на Димчо Дебелянов

Поетична вечер и документална изложба, посветена на живота и творчеството на младия и талантлив, обичан от генерации българи поет Димчо Дебелянов, се проведе на 8 септември 2016 г. в БКИ Братислава. Така си припомнихме 100-годишнината от неговата героична смърт.

Димчо Дебелянов е роден през 1887 година в град Копривщица. Първите си стихове написва по време на обучението си в Пловдивската мъжка гимназия. През 1906 г. в списание „Съвременност“ са отпечатани първите публикувани творби на поета: „На таз, която в нощи мълчаливи“, „Когато вишните цъфтяха“ и други. По това време той е на 19 години и негови кумири са Пенчо Славейков и Пейо Яворов. След 1907 г. Димчо Дебелянов сътрудничи на „Българска сбирка“, „Съвременник“, „Нов път“, „Оса“ и други издания. През 1907 г. поетът се записва в юридическия факултет на Софийския университет, а по-късно се прехвърля в Историко-филологическия факултет.

Научава френски, руски и английски, превежда Бодлер, Верлен и даже Шекспир.

През 1912 г. Димчо Дебелянов е мобилизиран и участва в Балканската война. В началото на Първата световна война сам настоява да бъде изпратен на фронта. Големият български поет-символист и романтик Димчо Дебелянов пада убит на 29 години в сражение с англичаните на Македонския фронт на 2 октомври 1916 г. Въпреки ранната му гибел оставя след себе си в съкровищницата на българската поезия съвършени образци, които го превръщат в един от класиците на българската литература. С изложбата и художествения рецитал на негови стихове в превод на словашки език от талантливата покойна преводачка Вера Прокешова в изпълнение на студентите от Консерваторията в Братислава Бриан Брестовански и Михаела Щайнхойзерова, си припомнихме този значим за българската лирика поет. Към интензивното поетическо преживяване се добави звученето на стиховете на поета в оригинал на български. Директорът на БКИ Ваня Радева професионално запозна присъстващите с историческия контекст на времето, в което са творени. Цялостната картина за творчеството и живота на поета обогатява документалната изложба от фотоси и факсимилета, която е достъпна в залата на БКИ до края на месец октомври.

„Хонтянски инспирации” – X-ти юбилеен международен симпозиум на живописта и скулптурата 2016

„Хонтянски инспирации” – X-ти юбилеен международен симпозиум на живописта и скулптурата 2016

Изложбата „Орфеика - Метаморфози” в Банска Бистрица

Изложбата „Орфеика - Метаморфози” в Банска Бистрица