Кафене на езиците - EUNIC

Кафене на езиците - EUNIC

01.11.2017 г., 17:30-19:00 ч., Културен център „Дунай”, ул. „Недбалова” 3, 4 ет., Братислава

Провежда се всяка първа сряда на месеца в Културен център „Дунай”. Това е среща-разговор на проявяващите интерес към чуждите езици. В приятна обстановка може да разговаряте на български или на някой друг език с представители на чуждестранните културни институти в Братислава, като по този начин упражнявате езиково-комуникативните си способности.

 
Градски насекоми

Градски насекоми

"Камъчета от една мозайка"- представяне на  новата книга на Илка Бирова

"Камъчета от една мозайка"- представяне на новата книга на Илка Бирова