"Книги, посоки, публики" - юбилейна пътуваща изложба по повод 140-години от основаването на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" и Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.

"Книги, посоки, публики" - юбилейна пътуваща изложба по повод 140-години от основаването на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" и Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.

На 3 май 2018 г. в залата на БКИ Братислава бе открита юбилейна пътуваща изложба на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" (НБКМ) по повод 140-години от основаването й и Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.

Изложбата представи знакови документи от фондовете на Националната библиотека и е реализирана с финансовата подкрепа на Националния фонд “Култура” на МК. Доц. д-р Любомир Георгиев, ръководител на направление „Опазване на ръкописно и документално наследство” в НБКМ, е един от авторите на концепцията. Впечатляващите 15 панела представят три основни колекции на отделите „Ръкописи и старопечатни книги”, „Български исторически архив” и „Ориенталски сбирки” със своята специфика.

Директорът на Националната библиотека доц. д-р Красимира Александрова откри изложбата в Братислава с думите: „Най-богатата ни книжовна съкровищница грижливо съхранява и чрез своите специалисти представя по различен начин и пред различни публики създаденото от търсещия човешки дух през вековете. Затова и изложбата носи това име“.

Изложбата повежда посетителите към най-ранните паметници на българската книжовност, достигнали до нас през вековете. Сред тях са Енинският апостол от края на Х-началото на ХІ в., Добрейшовото четириевангелие от началото на ХІІІ в. и палимпсестния Драготин апостол и миней от края на 12 век. Блясъкът и хармонията на калиграфското изкуство се отразяват в някои от най-богато украсените представители на ръкописната традиция на православието. Не са пропуснати и знакови за българската култура книги като Първият Софрониев препис на История славянобългарска от Паисий Хилендарски, появата на първата печатна книга на новобългарски език - „Неделник” на Софроний Врачански и първият български светски буквар на д-р Петър Берон – „Рибният буквар”.

Отдел „Български исторически архив” акцентира на просветното дело през Възраждането, като представя документи за Габровската гимназия и завещанието на Евлоги Георгиев. Впечатляват портретната фотография на княз Александър І Батенберг, манифеста на цар Фердинанд І за обявяване на Балканската война и личният бележник на поета революционер Пейо Яворов.

Отдел „Ориенталски сбирки“ излага преписи на творби от ранни арабски автори, художествено изработени персийски ръкописи, както и редки старопечатни издания на османотурски език. Отделът съхранява третата по значение в света сбирка от османски документи.

7.jpg

Част от изложбата „Книги, посоки, публики“ ще бъде показана и в Културния дом „Девин“ по време на VІІ. Събор на Българите в Словакия.

Н.Пр. извънредният и пълномощен посланик на Р.България г-жа Йорданка Чобанова изрази задоволството си, че по време на Българското председателство 2018 г., тази знакова изложба ще запознае словашката публика с историята на духовните аспирации на българския народ през вековете.

Деня на Европа 2018

Деня на Европа 2018

„Мозайка“ – музикален проект

„Мозайка“ – музикален проект