Tešíme sa na Vianoce – vianočný koncert 2014

Tešíme sa na Vianoce – vianočný koncert 2014

Dňa 12.12.2014 sa BKI-Bratislava konal Vianočný koncert žiakov zo ZUŠ Exnárova v rámci projektu „Štúdiо mladých talentov“.

Projekt Štúdio mladých talentov vznikol na základe spolupráce Bulharského kultúrneho inštitútu a vedeniami niekoľkých základných umeleckých škôl začiatkom roku 2011. Cieľom projektu je, aby sa deti naučili a interpretovali аj diela bulharských autorov.

Koncert uviedla Eva Stoyanova, kultúrna referentka BKI. Oboznámila prítomných ako sa v Bulharsku oslavuje Štedrý večer a porozprávala im o vinšovných rituáloch a ich mieste v bulharskej tradícii. Taktiež zdôraznila, že Štedrý večer je najdôležitejší bulharský rodinný sviatok.

Program tohtoročného koncertu zahŕňal diela skladateľov z Bulharska, Slovenska a ďalších európskych krajín.

Hudobné vystúpenia vytvorili krásnu vianočnú atmosféru dôstojnú pre sviatok Narodenia Ježiša Krista. Je to sviatok, ktorý osvetľuje duše kresťanov lúčmi lásky. Láska dáva zmysel našej pozemskej existencii a vieru vo večnosť.

Organizátori: BKI Bratislava a ZUŠ Exnárova 6, Bratislava

Ešte jeden nápoj, prosím! – divadelné predstavenie

Ešte jeden nápoj, prosím! – divadelné predstavenie

Maľba – výstava Petra Pironkova

Maľba – výstava Petra Pironkova