Maľba – výstava Petra Pironkova

Maľba – výstava Petra Pironkova

Dňa 11.12.2014 bola v galérii Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave otvorená výstava bulharského výtvarníka Petra Pironkova pod názvom Maľba.

Na úvod zahral mladý talentovaný slovenský huslista Richard Baroš skladbu Meditácia od Masseneta.

Pán Načko Pechlivanov, zástupca predsedu Klubu pre komunikáciu a kultúru „Sofia“, predstavil výtvarníkovu tvorbu, ktorý mal veľmi aktívny rok. Jeho diela boli prezentované v bulharských kultúrnych inštitútoch v Prahe, Berlíne, Budapešti, Viedni a niekoľkých galériách v Bulharsku. Pán Pechlivanov citoval názor Krasimira Linkova, jedného z najlepších súčasných kritikov bulharského umenia.

Maľba Petra Pironkova konfrontuje minimalizmus s maximalizmom. Tvorba na princípe polyharmónie je typická pre jeden z popredných smerov vo vývoji bulharského umenia. Je to maľba neovplyvnená industrializáciou a novými technológiami, nepodlieha rozumu, racionalizmu ani lingvistike, ako smery ktoré dominujú momentálne v moderných výstavných sieňach, sú opakom vizuálnych efektov. Pironkov vyjadruje eufóriu z bojov a víťazstiev, ktoré prebehli v ňom samom a vyjadruje radosť z oživenia materiálu. Koncepcia osobného štýlu sa zrodila v pohybe, v rituálnej praxi pred maliarskym stojanom, v tvorivom procese, ktorý je posledným stavom ducha.

Меdzi mnohými hosťami na vernisáži bola aj J.E. pani Margarita Ganeva, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky v Slovenskej republike, pán Marin Jovčevsky, konzul Bulharskej republiky v Slovenskej republike, ako aj výtvarníci, galeristi a priatelia Bulharského kultúrneho inštitútu.

Petar Pironkov vyštudoval Výtvarnú akadémiu v Ríme u profesora Alesandra Trottiho. V rokoch 1997-2013 usporiadal viac ako tridsať samostatných výstav. Účastní sa mnohých plenérov a umeleckých prehliadok v Bulharsku i v zahraničí. Je nositeľom niekoľkých prvých cien za maľbu ako „Pericle Fazzini” (1999) a „Zlaté pero” (2011). Pracuje v oblasti malej figurálnej maľby. Jeho práce sú majetkom súkromných zbierok v Bulharsku, Taliansku, Belgicku, Francúzsku, Anglicku, Nemecku, Rakúsku, Číne, USA aj.

Organizátori: BKI Bratislava, Klub pre komunikáciu a kultúru „Sofia“.

Tešíme sa na Vianoce – vianočný koncert 2014

Tešíme sa na Vianoce – vianočný koncert 2014

Vianočná akadémia 2014 – slávnostný program

Vianočná akadémia 2014 – slávnostný program