Vianočná akadémia 2014 – slávnostný program

Vianočná akadémia 2014 – slávnostný program

Dňa 10. decembra 2014 od 18:00 h sa v Mojzesovej sieni Univerzity Komenského v Bratislave konala Vianočná akadémia. Bola pod záštitou Veľvyslanectva Bulharskej Republiky v Slovenskej republike a J.E. pani Margarity Ganevej – veľvyslankyne Bulharskej Republiky v Slovenskej republike.

Tohto roku Katedra slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oslavuje 50. výročie jej vzniku. Taktiež Vianočná akadémia má svoje jubileum – koná sa po 10. krát s podporou diplomatických misií a kultúrnych inštitúcií niekoľkých slovanských krajín.

Slávnostný večer otvorila doc. PhDr. Mária Dobríková, vedúca Katedry slovanských filológií FF UK. Privítala hostí a povedala, že Vianočná akadémia sa stala dôležitým podujatím pre študentov a lektorov z katedry a univerzity. J.E. pani Margarita Ganeva, veľvyslankyňa Bulharskej republiky v Slovenskej republike, pozdravila hostí a všetkým prítomným popriala veľa úspechov a pokojné sviatky.

Po oficiálnej časti sa začal slávnostný program, pripravený lektormi a študentmi jednotlivých filologických katedier Filozofickej fakulty.

Odprezentované boli vystúpenia študentov bulharskej, poľskej, srbskej, chorvátskej, slovenskej filológie a ďalších slovanských jazykov.

Scenáristkou a režisérkou bulharského vystúpenia bola lektorka bulharského jazyka a literatúry, doc. Ludmila Kirova a skladalo sa týchto častí:

• humoristická dramatizácia podľa ľudovej piesne „Hádzala Lenka jablko“

• ukážka z divadelného predstavenia „Golemanov“ od St. L. Kostova

• prezentácia ľudového obyčaju „survakane“

Po skončení programu nasledovalo tradičné pohostenie rôznymi slovanskými pochúťkami a delikatesami.

Organizátor: Filozofická fakulta Univerzity J.A. Komenského v Bratislave

Maľba – výstava Petra Pironkova

Maľba – výstava Petra Pironkova

Dielňa na výrobu „survačiek“ 2014

Dielňa na výrobu „survačiek“ 2014