Dielňa na výrobu „survačiek“ 2014

Dielňa na výrobu „survačiek“ 2014

Dňa 08.12.2014, v deň sviatku bulharských študentov, žiaci a študenti z bulharskej základnej školy a gymnázia Christa Boteva v Bratislave, študenti bulharistiky z Univerzity Komenského a ďalší hostia navštívili Bulharský kultúrny inštitút, aby vyrobili „survačky“.

Pán Emil Cankov, učiteľ výtvarnej výchovy na bulharskej škole oboznámil účastníkov tvorivej dielne s tradíciou „survačky“ a vysvetlil im ako sa vyrába. Survačka je jedným z národných symbolov Bulharska. Bulhari začínajú prvý deň Nového roka s tradičným obyčajom „survakvane“ alebo „Survak“, ktorý je pre zdravie, plodnosť, bohatú úrodu a šťastie. Aby ste boli zdraví ako drieň, mali pestrý rok ako je farebná vlna survačky a hojnosť.

Robí sa z drieňových vetvičiek, ktoré sa zdobia rôznymi okrasami, ako sušené ovocie, pukance, mince, vata, vlna, nitky a inými, podľa predstáv zhotoviteľa.

Všetci zúčastnení tvorivej dielne vyrobili prekrásne „survačky“. Časť z nich si zobrali autori domov, ďalšie boli vystavené vo vitríne Bulharského kultúrneho inštitútu. Študenti taktiež odchádzali s vyhotovenými dielami, aby s nimi mohli „survakovať“ hostí Vianočnej akadémie organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave.

Organizátori: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, ZŠaG Christa Boteva a Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave.

Vianočná akadémia 2014 – slávnostný program

Vianočná akadémia 2014 – slávnostný program

„Neprekonateľný v moci a statočnosti“ Cár Samuil – výstava a prednáška

„Neprekonateľný v moci a statočnosti“ Cár Samuil – výstava a prednáška