„Neprekonateľný v moci a statočnosti“ Cár Samuil – výstava a prednáška

„Neprekonateľný v moci a statočnosti“ Cár Samuil – výstava a prednáška

Dňa 26.11.2014 bola vo výstavných priestoroch Slovenského technického múzea v Košiciach otvorená výstava pri príležitosti 1000. ročného výročia tragickej smrti cára Samuila († 10.06.1014).

Doc. Strašimir Tsanov, lektor bulharského jazyka na Prešovskej univerzite, predniesol Bulharom v Košiciach a slovenským hosťom prednášku o cárovi Samuilovi. Na základe historických faktov predstavil miesto vládcu v histórii a kultúre Bulharska. Doc. Tsanov vo svojej prednáške charakterizoval politické pôsobenie Samuila od jeho objavení na historickej scéne od r. 971 až do jeho tragickej smrti.

P1017931.JPG

Výstavu pod názvom „Neprekonateľný v moci a statočnosti“ otvoril pán Eduard Labanič, riaditeľ Slovenského technického múzea. Pripomenul, že Prvý bulharský štát zaujímal dôležitú pozíciu v politickom a kultúrnom živote stredovekej Európy. Podľa neho je táto výstava významným kultúrnym podujatím v Košiciach. Jej cieľom je, aby sa návštevníci oboznámili s kľúčovými momentmi z obdobia, kedy žil a vládol cár Samuil. Expozícia je o jeho rodine, sile, múdrosti, vznešenosti a nedostatkoch. Znázorňuje víťazstvá, výzvy a dôstojnosť s akou bulharskí národ čelil v boji za sebazáchovu proti mocnej Byzantskej ríši v čase jej najväčšieho rozkvetu, v období stredoveku.

Stredoveké miniatúry, texty kronikárov, kamenné nápisy, archeologické údaje, mapy, fotografie pamiatok a miest, kde prebiehal život cára Samuila, a kde hájil nezávislosť Bulharského cárstva odhaľujú dramatickosť tejto polstoročia pretrvávajúcej epopeje (968- 1018).

Organizátori: BKI Bratislava, Bulharský klub Košice, Kultúrny inštitút Ministerstva zahraničných vecí Bulharskej republiky, Archeologický ústav s múzeom Bulharskej akadémie vied (BAV), Sofijská univerzita Sv. Klimenta Ochridského.

Dielňa na výrobu „survačiek“ 2014

Dielňa na výrobu „survačiek“ 2014

Oslavy 100. výročia narodenia svetoznámeho bulharského speváka Borisa Christova

Oslavy 100. výročia narodenia svetoznámeho bulharského speváka Borisa Christova