Oslavy 100. výročia narodenia svetoznámeho bulharského speváka Borisa Christova

Oslavy 100. výročia narodenia svetoznámeho bulharského speváka Borisa Christova

Dňa 20. novembra 2014 sa vo Veľkej koncertnej sále Slovenského rozhlasu a televízie v Bratislave konal koncert venovaný Borisovi Christovi.

Oslavy boli pod záštitou J. E. pani Margarity Ganevej, veľvyslankyne Bulharskej republiky v Slovenskej republike a generálneho riaditeľa Slovenského rozhlasu a televízie, pána Václava Miku. V programe koncertu usporiadanom Bulharským kultúrnym inštitútom pod vedením jeho riaditeľky, pani Vani Radevej boli zahrnuté árie a skladby zo západo-európskeho, ruského a bulharského repertoáru. Záverečná pieseň „Mnogaja leta“ postavila na nohy mnohopočetné publikum, ktoré búrne aplaudovalo umelcom - predstaviteľom novej generácie bulharských operných spevákov: sopranistke Ive Yonovej, basovi Petrovi Naydenovi, barytónovi Russimu Nikovi, tenorovi Christoforovi Yonovi a klaviristovi Manfredovi Schiebelovi.

Partnerom osláv bolo Múzeum “Boris Christov", Sofia. Vo svojom prejave pred koncertom jeho riaditeľka, pani Elena Dragostinova zdôraznila reformátorskú úlohu veľkého operného speváka. Vyzdvihla oddanosť Borisa Christova slovanskej kultúre a pripomenula jeho významné slová: „Moje nepretržité vzdelávanie a dlhoročná kariéra v službách kultúry boli a vždy budú v mene ľudstva a môjho slovanského rodu...“

Boris Christov bol nielen operným interpretom. To, čo počas svojho života odovzdal mladým talentom ako štedrý darca a starostlivý pedagóg, je jedným z dôkazov, že veľkosť umelca je nielen v jeho rolách, ale najmä v jeho životných skutkoch. V tomto zmysle slovanská dôstojnosť, ktorá krášli jeho operné role sa v plnej miere kryje s dôstojnosťou, ktorú vyžaruje jeho osobnosť.

Počas prestávky si návštevníci mohli pozrieť foto-výstavu z kolekcie Múzea "Boris Christov", ktorá bola exponovaná v priestoroch Slovenského rozhlasu a televízie. Výstava s názvom “Kostýmy a role z opernej scény" sa skladá z 30 panelov, ktoré vyobrazujú niektoré z najdôležitejších rolí Borisa Christova, jeho postoj k scénickým detailom, mimiku, gestá a podrobnosti, ktoré vytkali monumentálne plátna opernej scény.

S veľkým úspechom a záujmom sa uskutočnila prednáška - prezentácia “Boris Christov a slovanský svet", v ktorej Elena Dragostinova predstavila učiteľom a študentom Konzervatória v Bratislave tvorivú cestu operného umeleca, jeho kráľovské role a prínos k popularizovaní církevno-slovanských spevov.

Spoločné úsilie autoritatívnych inštitúcií – organizátorom sa podarilo zrealizovať hodnotné oslavy na počesť Borisa Christova, uvedeného v kalendári UNESCO ako osobnosť roku 2014.

„Neprekonateľný v moci a statočnosti“ Cár Samuil – výstava a prednáška

„Neprekonateľný v moci a statočnosti“ Cár Samuil – výstava a prednáška

Medzinárodný festival rozhlasových hier pre deti a mládež „Prix Ex Aequo 2014“

Medzinárodný festival rozhlasových hier pre deti a mládež „Prix Ex Aequo 2014“