Medzinárodný festival rozhlasových hier pre deti a mládež „Prix Ex Aequo 2014“

Medzinárodný festival rozhlasových hier pre deti a mládež „Prix Ex Aequo 2014“

V termíne 10. - 14. novembra 2014, Rozhlas a televízia Slovenska organizuje 10. jubilejný ročník Medzinárodného festivalu rozhlasových hier pre deti a mládež „Prix Ex Aequo 2014“. Tento prestížny festival je organizovaný ako bienále, každé dva roky.

Festivalu sa zúčastní Bulharské štátne rádio s nahrávkou „The Flower Armonda and the Rainy County”. Počúvanie sa bude konať dňa.12.11.2014 od 10:45 h. v budove Slovenského rozhlasu, Mýtna 1.

Oslavy 100. výročia narodenia svetoznámeho bulharského speváka Borisa Christova

Oslavy 100. výročia narodenia svetoznámeho bulharského speváka Borisa Christova

Zabudni na svoju minulosť – foto výstava Nikolu Mihova

Zabudni na svoju minulosť – foto výstava Nikolu Mihova