World Art Games collection 2014

World Art Games collection 2014

V piatok dňa 21.03.2014 sa v Art galérii v Prievidzi konala vernisáž medzinárodnej výstavy pod názvom World Art Games collection – Kolekcia Svetových umeleckých hier.

Výstavu spoločne otvorili prezident World Art Games pán Peter Weisz, Roman Turcel, prezident Slovenského výboru Svetových umeleckých hier a primátorka mesta pani JUDr. Katarína Macháčková. Medzi hosťami boli prítomní veľvyslanec Chorvátska J.E. pán Jakša Muljačić, americký konzul Nikolas M. Trendowski, pani Mgr. Magdaléna Ševčíková z Ministerstva kultúry SR, predstavitelia z umeleckých kruhov a mnohí ďalší hostia.

Je to jedinečná kolekcia výtvarných diel, ktorá vznikla na prvých Svetových umeleckých hrách v Chorvátsku v r. 2013. V umeleckej zbierke od približne 70-tich autorov z 30-tich krajín sveta sú aj bulharskí výtvarníci Ivan Schumanov, Svetoslav Nedev a Teodora Peteva. Prvou zastávkou tejto unikátnej umeleckej zbierky bolo historické maďarské mesto Pecs - Európske hlavné mesto kultúry 2010, následoval Slavonski Brod v Chorvátsku a treťou je mesto Prievidza.

Do Prievidze prišli aj zástupcovia výboru World Art Games (WAG) – Svetových umeleckých hier z Rakúska a Maďarska. Je to medzinárodný projekt spájajúci umelcov a výtvarníkov z celého sveta z rôznych oblastí a žánrov, ako výtvarné umenie, tanec, hudba, spev, divadlo, literatúra, kulinárske umenie a ďalšie. Spájajú ľudí bez rozdielu náboženstva, pohlavia, sexuality, štátnej príslušnosti, politických názorov, sociálneho statusu. Jediný spoločný menovateľ je umenie. Ambíciou projektu Svetových umeleckých hier je, aby sa stali pre kultúru tým, čo pre šport znamenajú Olympijské hry. Zastúpenie má v 60-tich krajinách sveta.

Program akcie v Prievidzi bol žánrovo pestrý a na záver sa konal retro-koncert štýlovej skupiny Bandy Americano.

Postupne do roku 2015 bude putovať po rôznych mestách sveta.

Turnaj v spoločenskej hre Tabla

Turnaj v spoločenskej hre Tabla

Jarná kulinárska súťaž 2014

Jarná kulinárska súťaž 2014