KLAVÍRNI KONCERT MLADEJ INTERPRETKY ILINI MICHOVEJ V BRATISLAVE

KLAVÍRNI KONCERT MLADEJ INTERPRETKY ILINI MICHOVEJ V BRATISLAVE

Dňa 1. októbra 2018 v priestoroch Bulharského kultúrneho inštitútu vystúpila mladá, krásna a najmä talentovaná klaviristka Ilina Michova. Jej komorný koncert bol venovaný 1. októbru – Medzinárodný deň hudby. Týmto spôsobom aj BKI privítal jednak obdivovateľov bulharskej hudby v hlavnom meste Slovenska, ako aj hudobných profesionálov – interpretov, kritikov a hudobných pedagógov – pravidelní hostia hudobných predstavení, ktoré organizuje Bulharský kultúrny inštitút.

Ilina Michova sa narodila roku 2001 v Starej Zagore. Hudobne sa začala vzdelávať už vo svojich piatich rokoch a následne pokračovala v štúdiu na Národnej hudobnej škole Ľubomíra Pipkova v Sofii pod vedením Mileny Pavlovej. Chodila do tried medzinárodne známych profesorov, ako: prof. Borislava Taneva – Bulharsko, prof. Rafael Salinas – Španielsko, prof. Agathe Leimoni – Grécko, prof. Lili Bojadzieva – Francúzsko, Maria Prinz – Rakúsko, prof. Michail Vladkovski – Francuzsko, prof. Marina Pliassova – Rusko, prof. Bozhidar Noev, Aglika Genova a Ljuben Dimitrov. Je držiteľkou významných medzinárodných ocenení z festivalov v Carnegie Hall, New York, International Music Competition Paris Grand Prize Virtuoso 2015, Grand Prize Virtuozo Salzburg 2016 sprevádzaný koncertom laureátov vo Veľkej sále Mozarteum, Young Talent Music Competition, Belgium, 2017, Grand Prize Virtuozo Rome, International Music Competition 2018, Belgrade, Serbia. Ako sólistka hrala s Aténskym symphonickým orchestrom.

Do jej koncertného programu v Bratislave boli zahrnuté diela, bez ohľadu na ich náročnosť. Po Bachovej predohre, virtuózne zahranej sonáte od Haydna, etudy od Schopena a balady od Brahmsa, odzneli moderné tvorby troch bulharských skladateľov – Svetoslav Obretonov, Alexander Tanev a Peter Petrov. Ilinin rukopis je špecifický, silný, dramatický a pôsobivý. Priestory Bulharského kultúrneho inštitútu rozozvučal potlesk a bujaré výkriky nadšených poslucháčov. 

Po koncerte sa pedagógovia Bratislavskej hudobnej školy podelili o správu, že vďaka darovaným zbierkam notopisov skladieb od Bulharského kultúrneho inštitútu zaradili do školského repertoáru svojich žiakov diela autorov, ktoré Ilina odohrala. Laureát medzinárodných súťaží za kompozície v Rusku a Fínsku, člen Zväzu gruzínskych skladateľov a zakladateľ hudobného festivalu spojeného so súťažou – dirigent Giorgi Davitašvili zablahoželal Iline, aj jej pedagogičke Milene Pavlovej, za dosiahnuté majstrovstvo a techniku. Odohral im svoju skladbu, a tak sa Medzinárodný deň hudby zmenil na sviatok, na ktorý budeme všetci ešte dlho spomínať. A Iline želáme triumfálne presadenie sa na svetových hudobných scénach, preslavujúc bulharskú hudobnú školu a talent. 

Tvoríme spoločne

Tvoríme spoločne

Európsky deň jazykov na Slovensku

Európsky deň jazykov na Slovensku