Domovina na rázcestí – Viera

Domovina na rázcestí – Viera

Dňa 05.06.2014 bola v galérii Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave otvorená výstava Domovina na rázcestí / Viera. Expozícia prezentuje tvorbu 13 výtvarníkov bulharského pôvodu, z ktorých niektorí žijú v Bulharsku, ostatní v strednej a západnej Európe (v Rumunsku, na Slovensku a v Nemecku). Zúčastnili sa piateho medzinárodného plenéru „Bulgarian Art Forum, 2013“, organizovaného s podporou Združenia banátských Bulharov a Zväzu bulharských výtvarníkov v Bulharsku. Art Fórum je súčasťou kultúrnych podujatí venovaných oslave 275. výročia osídlenia banátských území Bulharmi. Obrazy boli vytvorené v meste Lipová, neďaleko Temešváru, blízko maďarskej a srbskej hranice. Mesto je známe kláštorom „Maria Radna” a jeho zázračnou ikonou Panny Márie s mládencom. V okolí sa nachádzajú jedny z najkrajších a najväčších katedrál v regióne, niektoré z nich postavili Bulhari. Počas pobytu vytvorili účastníci viac ako 50 tematických tvorieb, hlavne abstraktné maľby. Umelci rozpracovali spoločnú tvorivú tému – Vieru. Viera preniká do tvorieb ako cieľ človeka, ako zjednocujúcu silu a smer hľadania, ako ústredný bod na križovatke života. Viera ako cesta do a z Domoviny.

Pani Vania Radeva – riaditeľka BKI privítala hostí a následne mali návštevníci možnosť vypočuť si krátke hudobné vystúpenie. Filip Jaro - sólokontrabasista orchestra Slovenského národného divadla zahral skladbu „Miniatúrny valčík“ Sergeja Kusevitského. Výstavu otvorila kurátorka pani Radostina Doganova (Slovensko) – výtvarníčka a účastníčka sympózia v Lipovej. Do Bratislavy pricestovali na vernisáž výtvarníci – Antonia Duende (Nemecko), Ivan Vasilčin (Rumunsko), Nikola Velčov (Rumunsko). Medzi hosťami bola aj J.E. pani Margarita Ganeva, mimoriadná a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky v Slovenskej republike.

Účastníci výstavy:

*Najmladšia účasníčka – Dea Galabova (9 ročná), dcéra Liany Dimitrovej (BG). Radostina Doganova (SK), Kalina Mavrodieva (BG), Nikolay Georgiev (BG), Volodia Kazakov (BG), Antonia Duende (DE), Marija Кalapiš (RO), Nikola Velčov (RO), Ivan Vasilčin (RO), Radu Kotišel (RO), Yuliy Takov (BG).

Organizátori: Organizátori: Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave, Zväz banátských Bulharov v Rumunsku, Zväz bulharských výtvarníkov v Bulharsku.

130. výročie príchodu Slovákov do Bulharska – prednáška

130. výročie príchodu Slovákov do Bulharska – prednáška

2. jún – Deň Christa Boteva a tých, ktorí položili svoje životy v boji za slobodu а nezávislosť Bulharska

2. jún – Deň Christa Boteva a tých, ktorí položili svoje životy v boji za slobodu а nezávislosť Bulharska