2. jún – Deň Christa Boteva a tých, ktorí položili svoje životy v boji za slobodu а nezávislosť Bulharska

2. jún – Deň Christa Boteva a tých, ktorí položili svoje životy v boji za slobodu а nezávislosť Bulharska

Tradične 2. júna pri príležitosti Dňa Christa Boteva a tých, ktorí položili svoje životy v boji za slobodu sa konali dva pietne akty k ucteniu ich pamiatky. Prvýkrát pred pomníkom padlých bulharských partizánov v Slovenskom národnom povstaní na Vajanského nábreží v Bratislave a druhýkrát v Hronskom Beňadiku, kde sú pochovaní niekoľkí bulharskí študenti padlí v ťažkých bojoch s nemeckou armádou. V tomto meste postavili vďační obyvatelia pomník na počesť tých, ktorí obetovali svoje životy v boji proti fašizmu.

Tohto roku sa dňa 4. júna 2014 v Bratislave pred pomníkom padlých bulharských partizánov stretli diplomatickí predstavitelia, starostovia mestských častí Bratislavy, slovenskí predstavitelia štátnej správy, členovia Zväzu antifašistov na Slovensku a Bulharského kultúrneho zväzu, zamestnanci Bulharského veľvyslanectva a Bulharského kultúrneho inštitútu, Bulharskej školy Christa Boteva, Bulhari žijúci na Slovensku. V sprievode vojenského orchestra boli položené vence pri ich pomníku. S úvodným slovom sa k všetkým účastníkom ceremoniálu prihovorila J.E. pani Margarita Ganeva – mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky v Slovenskej republike. Žiaci z bulharskej školy predniesli básne Christa Boteva v bulharskom jazyku a ich slovenskom preklade.

Ráno, dňa 7.6.2014 starosta Hronského Beňadiku srdečne privítal starým slovanským obyčajom J.E. pani Margaritu Ganevu – mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Bulharskej republiky v Slovenskej republike spolu s ostatnými hosťami – členov veľvyslanectva a BKI, Bulharského kultúrneho zväzu v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici, učiteľov z Bulharskej základnej školy a gymnázia Christa Boteva v Bratislave.

Pani veľvyslankyňa Margarita Ganeva a starosta pán Stanislav Lopúch mali prejav a J.E. Ganeva prečítala pri hroboch padlých hrdinov spomienkové texty svedkov udalostí, ktoré viedli k oživeniu výjavov ťažkých bojov v mysliach prítomných.

Po kladení vencov pred pomníkom padlých Bulharov v Slovenskom národnom povstaní zaznela v podaní miestneho ľudového súboru Delinka bulharská a slovenská hymna a niekoľko bulharských piesní, medzi nimi aj „Tichý biely Dunaj“.

Bulharskí hostia spoznali za pomoci odborného výkladu sprievodcu najvýznamnejšie kultúrne pamiatky v Hronskom Beňadiku – Katedrálu a kláštor Sv. Benedikta a Svätej Panny Márie. V tejto katedrále sa nachádza mramorový náhrobok Františka Koháryho rodina cára bulharského cára Ferdinanda Coburga. Cesta pokračovala do Banskej Bystrice, kde sa konalo stretnutie s členmi Kultúrneho zväzu Bulharov v Banskej Bystrici.

Organizátori: Obecný úrad Hronský Beňadik, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, Bulharský kultúrny inštitút, Bulharská základná škola a gymnázium Christa Boteva v Bratislave, Zväz antifašistov na Slovensku, Bulharský kultúrny zväz v Bratislave, Kultúrny zväz Bulharov v Košiciach a Kultúrny zväz Bulharov v Banskej Bystrici.

P1016257_small.JPG
Domovina na rázcestí – Viera

Domovina na rázcestí – Viera

Gusle horia – predstavenie divadla „SOFIA“

Gusle horia – predstavenie divadla „SOFIA“