Gusle horia – predstavenie divadla „SOFIA“

Gusle horia – predstavenie divadla „SOFIA“

Dňa 29.05.2014 sa v kultúrnom dome Ružinov konal slávnostný večer v rámci osláv 24. mája – Dňa bulharskej osvety a kultúry a slovanskej písomnosti.

Jej Excelencia pani Margarita Ganeva, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky v Slovenskej republike odovzdala cenu menom Ministra kultúry Bulharskej republiky osobnosti, ktorá sa zaslúžila o šírenie bulharskej kultúry v zahraničí. Tento rok ocenenie získal pán Pavol Demeš – občiansky aktivista, spoluzakladateľ SAIA-SCTS pre tretí sektor, bývalý hovorca Grémia tretieho sektora. Ako fotograf aktívne dokumentoval oslavy 1150. výročia Veľkomoravskej misie, je popularizátorom diela svätých bratov Cyrila a Metoda a úlohy Bulharska pri zachovávaní a pokračovaní duchovného dedičstva Sv. Sedmopočetníkov.

J.E. veľvyslankyňa odovzdala vo svojom mene ceny žiakom a študentom, ktorí dosiahli výborné výsledky v štúdiu bulharského jazyka. Ocenila Bereniku Georgiovovú – žiačku bulharskej základnej školy a gymnázia „Christa Boteva“ v Bratislave za esej o osude Židov a ich záchrane v Bulharsku počas Druhej svetovej vojny v dobe genocídy. Cenu získali aj ďalšie osobnosti – pán Zdenko Dzurjanin – bývalý študent bulharskej školy „CHr. Boteva" v Bratislave za preklad a vydanie slovenského prekladu knihy „Bai Gaňo“ nesmrteľného Aleka Konstantinova, čo je neľahká úloha. Predseda Zväzu Slovákov z Bulharska, pán Štefan Červenák zaslúžene prijal ocenenie za šírenie a podporovanie priateľských vzťahov medzi Slovákmi a Bulharmi.

Následne po odovzdaní ocenení privítala hostí pani Vania Radeva – riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave. Predstavila nové logo Bulharského kultúrneho inštitútu, ktoré je inšpirované štruktúrou bulharskej výšivky a znakmi bulharskej hlaholiky. Autor štylizoval a precítil svoju predstavu o logu BKI na základe toho najlepšieho v tradícii bulharskej ochrannej známky. Jej predstaviteľom je významný bulharský grafik Stefan Kančev. Zároveň je nové logo BKI v súlade so súčasnými požiadavkami a modernými trendmi grafického dizajnu. Vytvorila ho mladá bulharská multimediálna dizajnérka Denica Bakardžieva, ktorá žije a pracuje v Londýne. Momentálne pracuje na novom vzhľade internetovej stránky BKI „pro bono“.

Po oficiálnej časti si obecenstvo mohlo vychutnať predstavenie hosťujúceho popredného divadla Sofia. Autorom divadelnej hry je 25-ročný talentovaný bulharský dramatik Rajko Bajčev, ktorý získal prvú cenu v konkurze novej bulharskej dramaturgie divadla „Sofia". V úlohe gusliara sa predstavil Julian Račkov. So svojím majstrovským hereckým výkonom si získal celé publikum a jeho standing ovation.

Organizátori: Veľvyslanectvo Bulharskej republiky a Bulharský kultúrny inštitút.

2. jún – Deň Christa Boteva a tých, ktorí položili svoje životy v boji za slobodu а nezávislosť Bulharska

2. jún – Deň Christa Boteva a tých, ktorí položili svoje životy v boji za slobodu а nezávislosť Bulharska

Večer súčasného bulharského divadla a dramaturgie

Večer súčasného bulharského divadla a dramaturgie