Večer súčasného bulharského divadla a dramaturgie

Večer súčasného bulharského divadla a dramaturgie

Dňa 28.05.2014 sa v Divadelnom inštitúte v Bratislave konalo stretnutie venované bulharskému divadlu a dramaturgii. Na Slovensko z Bulharska pricestovali popredné divadelné osobnosti z najväčšieho krajského divadla „Sofia“.

Predseda Bulharskej divadelnej asociácie, obľúbený herec a zároveň riaditeľ divadla Sofia, pán Irinej Konstantinov porozprával prítomným divadelníkom, novinárom, divadelným teoretikom a kritikom, dramatikom i študentom Vysokej školy múzických umení o procesoch, výzvach a vývoji súčasného bulharského divadla v priebehu posledných desiatich rokoch.

Počas diskusie, ktorá vznikla odpovedal na mnohé otázky, vrátane organizovaných divadelných festivalov v Bulharsku, ako aj o spôsobe hodnotenia nominovaných víťazov. Stalo sa tak v súvislosti s koncepciou nedávno konaného festivalu „Nová dráma“, organizovaného Divadelným ústavom Slovenska. Koná sa každoročne v máji a prezentujú sa na ňom mladí umelci a divadelné súbory z rôznych krajín Európy, vždy so zameraním na jednu z nich. Tento rok bol venovaný Maďarsku, 2015 – bude zameraný na Nemecko a v roku 2016 po dohode s Bulharským kultúrnym inštitútom na novú bulharskú dramaturgiu.

Po jeho prejave pani Bogdana Kosturkova – dramaturgička v divadle „Sofia“ vystúpila s prednáškou na tému: „Nové tendencie v bulharskej dramaturgii začiatkom 21.storočia.“ Prítomných zoznámila s najúspešnejšími divadelnými scénami v Sofii a ich repertoárom. Zvláštnu pozornosť venovala konkurzom pre nové bulharské divadelné hry napísané prevažne mladými autormi. Pani Kosturkova rozprávala o formovaní rôznych typov publika, ktoré si vyžadujú odlišný režisérsky prístup. Každé jedno divadlo malo svoje miesto v jej prednáške, pričom tie najzaujímavejšie divadelné hry boli zobrazené v prezentácii spolu s fotografiami scénografie, hercami a ďalšími vizuálnymi aspektmi hry. Osobitný záujem vyvolala u divákov nová bulharská dramaturgia a predstavenia vytvorené v spolupráci režiséra a dramaturga, ako aj divadelné experimentálne dielne.

Cieľom podujatia bolo podeliť sa o skúsenosti, nadviazať kontakty a dohodnúť recipročné hosťovanie bulharských divadelných súborov na slovenských divadelných festivaloch a opačne. Prednáška pani Kosturkovej bude publikovaná v divadelnom časopise Kód.

Organizátori: BKI Bratislava, Divadelný ústav Bratislava divadlo Sofia a Asociácia bulharských divadiel.

Gusle horia – predstavenie divadla „SOFIA“

Gusle horia – predstavenie divadla „SOFIA“

„SINFONIETTA DELL ARTE“ koncert pri príležitosti štátneho sviatku Bulharska - 24. máj

„SINFONIETTA DELL ARTE“ koncert pri príležitosti štátneho sviatku Bulharska - 24. máj