Výstava Straroslovienski a Bulharskí svätci

Výstava Straroslovienski a Bulharskí svätci

Dňa 03.07.2014 sa v Thurzovom dome Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici konala vernisáž výstavy „Staroslovienski a bulharskí svätci”, ktorá je venovaná nezabudnuteľnému dielu Sv. Cyrila a Metoda – patrónov Európy. Výstava sa konala pri príležitosti sviatku dvoch vierozvestcov, ktorý sa na Slovensku oslavuje 5 júla. Bulhari a Slováci si budú aj naďalej po stáročia ctiť ich tradície, pretože ako hovorí Svätý otec pápež Ján Pavol II. - dvaja svätí bratia mali dosť sily, múdrosti, horlivosti a lásky, ktoré sú nevyhnutné nato, aby priniesli veriacim svetlo, aby im ukázali dobro a ponúkli pomoc, ako ho dosiahnuť. Kvôli tomu sa chceli stať časťou slovanských národov a prežívať s nimi vo všetkom ich osud.

Výstavu otvorili pán Roman Hradecký, riaditeľ Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a pani Vania Radeva, riaditeľka BKI. Medzi hosťami boli prítomní vedúci regionálnej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, pán Stanislav Liška a zástupkyňa primátora pani Katarína Čižmárová.

Výstava je pokračovaním kultúrnych podujatí z r. 2013, ktoré vyzdvihovali 1150. výročie Veľkomoravskej misie a skladá sa z 19 farebných plagátov. Sú na nich zobrazení 15-ti staroslovienski a bulharskí svätci – Svätí bratia Cyril a Metod a ostatní Sedmopočetníci, ale aj ďalší obľúbení a uctievaní svätci ako patrón Bulharska sv. Ivan Rilský, sv. Ján Kukuzel, sv. Paisij Chilendarský, sv. Zlata Maglenská a i. Preložené a vystavené sú taktiež faksimile stredovekých tropárov, ktoré velebia ich dielo. Uprostred expozície bola prvýkrát vystavená bronzová busta vládcu Nitrianskeho kniežactva – súčasť‘ Veľkej Moravy, kniežaťa Pribinu, ktorá sa našla medzi ďalšími exponátmi v úschovni Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.

Kurátor výstavy pán Vladimír Sklenka poďakoval BKI za prekrásnu výstavu, ktorej otvorenie umocnilo slovenské oslavy svätých bratov a priblížil publiku osud a dielo týchto veľkých osobností, vyzdvihol ich kultúrny a duchovný prínos pre Slovensko, Bulharsko a celý slovanský svet. Zdôraznil vynikajúce vzťahy, ktoré sú ustanovené v obecných, akademických a intelektuálnych kruhoch v Banskej Bystrici s predstaviteľmi kultúry a vedy Bulharska prostredníctvom Veľvyslanectva Bulharskej republiky a BKI v Bratislave.

Kultúrny program vernisáže obohatili Samira Hammadová a Jozef Sivák - gitarové duo, ktoré imterpretovalo diela Sergia Assada a Manuela de Falla. Obaja mladí hudobníci sú študentmi Akadémie umení v Banskej Bystrici. Výstava vyvolala veľký záujem medzi historikmi, teológmi, jazykovedcami, intelektuálmi, občanmi.

Organizátori: BKI Bratislava, Thurzov dom – Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Dom Národov – RADUANA.

34. ročník európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy 2014

34. ročník európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy 2014

130. výročie príchodu Slovákov do Bulharska – prednáška

130. výročie príchodu Slovákov do Bulharska – prednáška