„Akvarel je dych” – výstava vybraných diel Dečka Uzunova

„Akvarel je dych” – výstava vybraných diel Dečka Uzunova

Pri príležitosti Dňa Európy, 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a 24. mája – Dňa bulharskej osvety a kultúry a slovanskej písomnosti bola 07.05.2015 v galérii Bulharského kultúrneho inštitútu (BKI) otvorená výstava veľkého bulharského výtvarníka Dečka Uzunova. Prišla sem vďaka programu – „Kultúra“ samosprávy hlavného mesta Sofia. Prekrásna výstava zahŕňa 30 akvarelov z 80-tych rokov 20. st. – krajinomaľby, zátišia, figurálne kompozície, dievčenské tváre a akty. Jeho nežné akvarely vyžarujú jasnosť a lásku.

Pani Vania Radeva, riaditeľka BKI, privítala početné publikum, medzi ktorými boli výtvarníci, hudobníci, novinári, predstavitelia z oblasti kultúrny a priatelia Bulharska žijúci na Slovensku. Oboznámila ich s expozíciou a prečítala list-spoveď výtvarníka, v ktorom povedal: „Akvarel je, ako keby si písal milostný list – absolútne naraz. Je to jedno, že ti kvapne atrament, alebo niečo preškrtneš. Akvarel je umením okamihu, je jeden dych.“ Hostia mali možnosť taktiež počuť záznam s pôvodným hlasom umelca, v ktorom poslal správu svojim žiakom.

Pani Boriana Pavlova, kurátorka výstavy a riaditeľka Múzea-galérie „Dečka Uzunova“ v Sofii, v ktorej je uchovaných viac ako 13 000 jeho tvorieb sa poďakovala všetkým prítomným milovníkom umenia. Porozprávala im o živote, diele a duchovnom dedičstve Dečka Uzunova. Je veľmi rôznorodé na témy, žánre a druhy umenia ako výtvarného, tak aj úžitkového. Jeho obľúbenou technikou bol akvarel. O Picassovi hovoria, že si privlastnil celé minulé storočie, v Bulharsku sa to týka Dečka Uzunova a jeho miesta v histórii bulharského výtvarného umenia, ku ktorého europeizácií veľmi prispel, pričom si zachoval úctu a lásku k svojej krajine a jej tradíciám.

Dečko Uzunov bol profesorom, akademikom, rektorom Výtvarnej akadémie, riaditeľom Národnej výtvarnej galérie, predsedom Zväzu bulharských výtvarníkov, čestným členom zahraničných výtvarných akadémií, čestným predsedom AIAP (Medzinárodnej asociácie plastických umení UNESCO), nositeľom mnohých národných a medzinárodných vysokých cien a ocenení.

V roku 1999 pri príležitosti 100. jubilea narodenia umelca bol UNESCOM vyhlásený za svetovú osobnosť.

Organizátor: BKI Bratislava, Galéria-Múzeum „Dečko Uzunov“ Sofia, Samospráva hlavného mesta Sofia.

Oslava Dňa Európy 2015

Oslava Dňa Európy 2015

Pietny akt kladenia vencov v Bratislave pri príležitosti 70. výročia ukončenia Druhej svetovej vojny

Pietny akt kladenia vencov v Bratislave pri príležitosti 70. výročia ukončenia Druhej svetovej vojny