„Grafika a ilustrácia“ – bulharská výstava v rámci 25. jubilejného Bienále ilustrácií 2015

„Grafika a ilustrácia“ – bulharská výstava v rámci 25. jubilejného Bienále ilustrácií 2015

Dňa 02.09.2015 Zuzana Jarošová – generálna komisárka BIB otvorila v galérii Bulharského kultúrneho inštitútu výstavu s názvom Grafika a ilustrácia. Expozícia predstavuje diela významných súčasných bulharských autorov - Stefana Božkova, Atanasa Gadževa, Krasimira Dobreva, Kolya Karamfilova, Stefana Markova a Javory Petrovej.

Medzi hosťami boli prítomní členovia medzinárodnej poroty BIB 2015, predstavitelia z Bulharského veľvyslanectva, výtvarníci a ilustrátori, novinári, galeristi a milovníci grafického umenia.

Mladý hudobník Kiril Stoyanov zapôsobil na publikum s bulharskými rytmami. Majstrovská interpretácia jeho aranžmánu "Madrigal a bulharský tanec“ na marimbu navodila v sieni magickú atmosféru.

Výtvarníčka Javora Petrova vyzdvihla, že všetci zúčastnení umelci majú svoje zastúpenie vo výtvarnej zbierke bulharského rádia Darik a boli účastníkmi plenéru “Zvuk a farba”, organizovaného rádiom už viac ako 15 po sebe nasledujúcich rokov.

Dorotea Michova – predstaviteľka rádia Darik poďakovala BKI za spoluprácu pri zorganizovaní tejto výstavy a za možnosť ukázaiť tvorby jedných z najlepších bulharských umelcov počas svetoznámeho Bienále ilustrácií detských kníh v Bratislave.

Výstava je jednou z nespočetných možných variant predstavujúcich väzby a nekonečné interakcie medzi vizuálnou a literárnou tvorbou.

Toto odveké a osudové spojenie medzi slovom a obrazom je univerzálne vo svojej schopnosti vytvárať nové umeleckých diela; nadväzovať vzťahy, ktoré prekonávajú konvencie času a priestoru, a to na základe prirodzenej tvorivej symbiózy medzi veľkými klasikmi a súčasnými autormi ilustrácie.

Práve preto je slovo VZŤAHY kódom tejto výstavy.

Jedna z najbohatších súkromných zbierok súčasného bulharského umenia sa už zmenila v samostatný kultúrny fenomén, vytvárajúci nové vzťahy...

Výstava potrvá do 02.10.2015

Organizátori: BKI Bratislava, BIBIANA – Medzinárodný dom umenia pre deti, Darik rádio.

Referendum 2015

Referendum 2015

35. jubilejný ročník Európskeho festivalu humoru a satiry „Kremnicé gagy 2015“

35. jubilejný ročník Európskeho festivalu humoru a satiry „Kremnicé gagy 2015“