Komorný koncert dua Verbovskí

Komorný koncert dua Verbovskí

V priestoroch BKI sa 16. februára 2016 uskutočnil komorný koncert Vasileny Verbovskej (klavír) a Ľubomíry Verbovskej (violončelo).

Vasilena Verbovská začala hrať na klavíri vo veku šiestich rokov. Skončila štúdium na Hudobnej akadémii v Sofii a od roku 1979 žije na Slovensku, kde sa venuje komornej hudbe. Je členkou komorných zoskupení ako Sofiakoncertu, Slovkoncertu, Herbert von Karajan Centrum Wien a i. Hrá spolu s Dánskym a Slovenským komorným orchestrom. Vystupuje na pôde bulharských kultúrnych inštitútov na Slovensku, v Maďarsku, Poľsku, Česku, Taliansku a pod. Učí na bratislavskom konzervatóriu. Jej žiaci sú laureátmi prestížnych cien.

Jej dcéra Ľubomíra Verbovská nasledovala jej príklad a začala hrať na klavíri, no o rok neskôr sa preorientovala na violončelo. V roku 2003 dostala svoje prvé ocenenie z medzinárodnej Heranovej violončelovej súťaže v Ústí nad Orlicí. V roku 2005 začala študovať na konzervatóriu v Bratislave ako mimoriadna študentka a od roku 2008 sa stala riadnou študentkou. Od roku 2012 študuje na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Počas štúdia absolvovala vystúpenia v slovenskom hlavnom meste, v Trnave a Nitre, a v Bulharsku vystupovala v Sofii, Lome a Burgase. Zúčastňuje sa nahrávania filmovej hudby pre RTVS a TV Markíza.

Pred publikom v BKI obe dámy predstavili diela známych skladateľov Bohuslava Martinů a Camille Saint-Saëns. Martinů je známy český skladateľ XX. storočia, ktorý počas svojej tvorivej dráhy prešiel cez expresionizmus a konštruktivizmus a výrazný vplyv na jeho tvorbu mal džez. Interpretky zahrali Pastorales, Andante, Allegretto moderato, Adagio a i.

Camille Saint-Saëns bol francúzsky skladateľ, organista, učiteľ a dirigent. Bol aj jedným zo zakladateľov Národnej hudobnej spoločnosti (1871). Koncertoval v mnohých krajinách ako klavirista a dirigent, pričom hral prevažne vlastnú tvorbu. Spomedzi odohraných diel zazneli Sonata c mol No. 1, Allegro, Andante sostenuto, Allegro moderato.

Záujem o udalosť bol obrovský a vynikajúce interpretácie Vasileny a Ľudmily predstavovali ozajstný zážitok pre zmysly všetkých záujemcom o hudobné umenie.

Zóna entuziazmu Jozefa Banáša v preklade do bulharčiny

Zóna entuziazmu Jozefa Banáša v preklade do bulharčiny

Trifon Zarezan – deň vinohradníka a bulharského vína 2016

Trifon Zarezan – deň vinohradníka a bulharského vína 2016