Veľkonočný koncert 2016

Veľkonočný koncert 2016

Dňa 26.04.2016 žiaci z umeleckej školy Exnárova predniesli v Bulharskom kultúrnom inštitúte (BKI) v Bratislave Veľkonočný koncert, ktorý sa už po niekoľký krát konal v rámci projektu „Štúdiо mladých talentov“.

Štúdio mladých talentov vzniklo na základe spolupráce Bulharského kultúrneho inštitútu a vedeniami základných umeleckých škôl začiatkom roku 2011. Cieľom projektu je, aby sa deti oboznámili a interpretovali diela аj bulharských autorov.

Pani Vania Radeva, riaditeľka BKI privítala početné publikum v sále. Hosťom porozprávala, ako sa Veľká noc oslavuje v Bulharsku a priblížila im veľkonočné obyčaje a ich miesto v bulharskej tradícii. Prípravy na sviatky začínajú ešte od dňa sv. Lazára. Farbia sa veľkonočné vajíčka a to obvykle vo štvrtok alebo v sobotu. S prvým do červena namaľovaným vajíčkom, nakreslí babička na čele deťom kríž, aby boli zdravé a žiarivé po celý rok. Toto vajce sa umiestňuje pred ikonou Bohorodičky v domácnosti. Na Zelený štvrtok sa miesi cesto na veľkonočné bábovky.

Oslavy Veľkej noci trvajú tri dní. Večer chodia ľudia na slávnostnú omšu do kostola a o polnoci zo soboty na nedeľu sa zdravia slovami „Christos Voskrese“ (Kristus vstal z mŕtvych). Potom vedený farárom trikrát obchádzajú kostol. Ľudia sa „bijú“ s vajíčkami aby boli zdraví. Pani Radeva, zdôraznila, že Vzkriesenie Krista alebo Veľká noc, je najväčším a svetlým sviatkom pravoslávnych kresťanov, ktorí oslavujú spolu za bohato prestretým stolom.

Program tohtoročného koncertu zahŕňal skladby bulharských skladateľov V. Stoyanova, D. Christova, A. Rajčeva, ako aj bulharské a slovenské ľudové piesne.

Hudobné prevedenia mladých talentov navodili príjemnú atmosféru, dôstojnú pre oslavu Veľkej noci, sviatku, ktorý obetavou silou lásky osvetľuje duše všetkých kresťanov.

Organizátori: BKI Bratislava, UŠ Exnárova 6, Bratislava.

Oslava Dňa Európy 2016

Oslava Dňa Európy 2016

Vokálne trio Euridika na medzinárodnom festivale Svetová hudba 2016 v Bratislave a Žiline

Vokálne trio Euridika na medzinárodnom festivale Svetová hudba 2016 v Bratislave a Žiline