Bulharská účasť na Mesiaci frankofónie 2017

Bulharská účasť na Mesiaci frankofónie 2017

Tak ako každý rok počas marcového Mesiaca frankofónie, bola bulharská účasť na bohatom programe viac ako pozoruhodná, hlavnými partnermi Francúzskeho kultúrneho inštitútu boli Bulharské veľvyslanectvo a Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave. Celý jeden týždeň sa frankofónia niesla pod znakom tvorivého talentu dvoch nadaných bulharských dám s výraznou individualitou.

Program zahrňoval literárne čítania a ateliéry tvorivého písania bulharskej poetky Axinie Michajlovej, laureátky veľkej Apollinairovej ceny za rok 2014, ktorá sa odovzdáva spisovateľom z celého sveta píšucim vo francúzskom jazyku.

Dňa 6. marca účastníci ateliéru kreatívneho písania vo francúzštine skladali verše na tému „Okno“ pod vedením poetky. Tvorby bolo umelecky doplnené predstavivosťou maliarky Radostiny Doganovej a následne boli oblečené do formy koláže obrazu a slova v rámčekoch. Poetického experimentu konaného iba dva dni pred Sviatkom žien, ktorý sa oslavuje 8. marca, si slovo vychutnali ženy každého veku a rôzneho zamestnania, a vytvorili intímne a vzrušujúce diela, ktoré následne Francúzsky inštitút vystavil vo svojom výklade.

Špeciálne pre bulharské publikum bola poetka Axinia Michajlova dňa 7. marca predstavená aj v bulharskom jazyku v priestoroch Ateliéru OMaya - Klubu bulharských intelektuálov na Slovensku. Udalosti sa zúčastnili veľvyslankyňa Bulharskej republiky v Slovenskej republike J. E. pani Jordanka Čobanova, riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu pani Vania Radeva, učitelia z Bulharskej školy v Bratislave, prekladatelia a spisovatelia. Po svojom predstavení maliarkou Radostinou Doganovou, poétka prečítala verše zo svojich zbierok básní Rozopínanie tela (2015) a Výmena zrkadiel (2015). Po ukončení čítania nasledovala bohatá diskusia vyvolaná otázkami prítomných. Poetka spomenula aj pána Alberta Marenčina, doyena slovenskej frankofónnej obce a riaditeľa festivalu Cap à l’Est, a uviedla, že jej stretnutie s ním bolo ako „jej prvé stretnutie s európskou literatúrou“.

Vrcholové podujatie sa uskutočnilo 8. marca, presne na Deň žien, a otvoril ho veľvyslanec Francúzskej republiky v Slovenskej republike J. E. pán Christophe Léonzi, a riaditeľ Francúzskeho inštitútu na Slovensku pán Jean-Pierre Jarjanette vyjadril svoje poďakovanie za spoluprácu medzi kultúrnymi inštitútmi Bulharska a Francúzska na Slovensku, ktorá pokračuje už štyri roky. Podujatia sa zúčastnilo množstvo priateľov kultúry a umenia, ako aj diplomati, fotografi, novinári. Návštevníci si vychutnali literárne čítanie úryvkov z knihy Axinie Michajlovej Ciel à perdre (Stratené nebo) a otvorenie výstavy bulharskej maliarky Radostiny Doganovej Rozopínanie tela. Výtvarníčka zadelila, že práve verše Axinie boli tie, ktoré ju inšpirovali k vytvoreniu jej obrazov, pretože sú tieto verše výnimočne zmyselné a asociatívne, vyjadrujú sa abstrakciou avšak dosahujú efekt erotickosti. Obe dámy - tvorkyne, prostredníctvom slova a obrazu spoločne dosiahli efekt apológie ženskosti a pretvorili ju v ozajstným sviatkom pre všetkých. Niekoľko básni poetky bolo prečítaných aj slovenčine, pričom ich preklad urobila slovenská poetka a prekladateľka Mária Ferenčuhová.

Dňa 9. marca sa konalo verejné literárne čítanie s Axiniou Michajlovou v Literárnom informačnom centre v Bratislave. Čítanie moderovala riaditeľka centra Miroslava Vallová, sála bola preplnená obdivovateľmi poézie. Prítomní boli novinári, predstavitelia Francúzskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave, básnici, spisovatelia a vydavatelia, nechýbal umelecký riaditeľ festivalu Cap à l’Est (Cesta na Východ) pán Michel de Maulne, ktorý sa každoročne koná v Banskej Štiavnici ani riaditeľ slovenského vydavateľstva KK BAGALA pán Koloman Kertész Bagala. Verše v slovenčine čítala slovenská herečka Anna Rakovská, a samotné preklady urobili Viera Prokešová a Igor Hochel. Jedna báseň odznela aj v bulharskom jazyku.

Poetka Axinia Michajlova s poďakovaním zdedila, že keď sa jej podarilo dať dokopy dostatočne veľké množstvo básní vo francúzskom jazyku, svoj rukopis poslala uznávanému vydavateľstvu Gallimard do Paríža. Úplne nečakané dostala odpoveď a zmluvu na vydanie knihy, ktorá v roku 2014 dostala prestížnu Apollinairovu cenu.

Podľa filozofa Martina Heideggera „reč (jazyk) je domovom bytia" a svojimi básňami vo francúzštine bulharská poetka Axinia Michajlova za okamih prenáša Bulharsko do Francúzska, na chvíľu obe krajiny a ich literatúry žijú v zázračnej symbióze, a my, čitatelia, sme šťastní, pretože sa nám svojimi zmyslami podarilo pocítiť silnú energiu poézie prostredníctvom jej veľvyslankyne Axinie Michajlovej.

Film Bulharská rapsódia

Film Bulharská rapsódia

Oslava štátneho sviatku Bulharskej republiky v Banskej Bystrici 2017

Oslava štátneho sviatku Bulharskej republiky v Banskej Bystrici 2017