Bulharsko v Európe

Bulharsko v Európe

Dňa 11. mája 2017 v hlavnom meste Slovenskej republiky sa uskutočnilo komplexné podujatie venované Dňu Európy a 10. výročiu vstupu Bulharskej republiky do Európskej únie. Hostiteľom bola Univerzitná knižnica. Malo tri časti: otvorenie dokumentárnej výstavy fotografií Bulharsko v Európe, prednáška doc. Rumiany Konevej Ivan Šišmanov – hlásateľ paneurópskej myšlienky a premietanie filmu Bulharskej štátnej televízie Pred začiatkom, ktorého autormi sú Bojko Vasilev a Rumiana Koneva.

Prítomní, medzi ktorými boli slovakisti, prednášajúci a študenti, novinári a kultúrni činitelia, členovia Univerzitnej knižnice, ako aj predstavitelia bulharskej komunity a priatelia Bulharska na Slovensku, boli privítaní riaditeľkou knižnice p. Silviou Štasselovou. Podčiarkla, že je pre knižnicu, ktorá má vyše 100-ročnú históriu, česť byť hostiteľom tak významného podujatia.

Riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu p. Vania Radeva predstavila výstavu doc. Rumiany Konevej, ktorá je v súčasnosti riaditeľkou Bulharského kultúrneho inštitútu Haus Wittgenstein vo Viedni. Doc. Koneva predniesla, že profesor Ivan Šišmanov ukončil gymnázium vo Viedni, neskôr študoval filozofiu, psychológiu, pedagogiku a iné humanitné vedy v Jene, Ženeve a Lipsku. Pripravený rozvíjať vedeckú činnosť, sa v roku 1888 vrátil do svojej vlasti a stal sa spoluzakladateľom Vysokej školy v Bulharsku (súčasná Univerzita sv. Klimenta Ochridského v Sofii). Ako aktívny kultúrny činiteľ a minister národnej osvety (1903-1907) pomohol pri založení Národného divadla, Národnej akadémie výtvarných umení, Vysokej hudobnej školy atď.

V období 1921-1924 žil v nemeckom meste Freiburg, kde ako hosťujúci profesor na tamojšej univerzite mal prednášky s názvom Svet Slovanov a pridržiaval sa tézy, že mier a blahobyt, porozumenie a zjednotenie národov môžu byť dosiahnuté jedine a iba vtedy, keď si človek a spoločnosť vážia hodnoty a rozdiely medzi ľuďmi, kultúrami, národmi a štátmi.

Vedec vnímal obe balkánske vojny a Prvú svetovú vojnu ako osobnú drámu a stal sa prívržencom mieru. V roku 1926 sa prof. Ivan Šišmanov stal členom predsedníctva Prvého zakladajúceho paneurópskeho kongresu. Pri jeho zahájení citoval Pieseň o zvoneFriedricha Schillera, ako keby mal predtuchu, že sa Schillerova báseň spolu s Beethovenovou hudbou Óda na radosť neskôr stane oficiálnou hymnou Európskej únie. Prof. Šišmanov bol zakladateľom bulharskej sekcie Paneurópskeho zväzu a bulharského PEN klubu. Do konca svojho života (1928) bojoval za mier medzi európskymi národmi a pre paneurópsku myšlienku.

7.JPG

Pred premietnutím filmu Bulharskej štátnej televízie Pred začiatkom sa p. Koneva podelila o spomienky na tvorbu filmu a skromne spomenula svoj osobný prínos k „prepísaniu“ dejín Freiburgskej slavistiky a k umiestneniu pamätnej tabule prof. Ivana Šišmanova.

Prof. Ivan Šišmanov je aj prvým bulharským Európanom, ktorý povedal: „Európa nemá byť zväzom záujmov, ale zväzom ducha a predovšetkým sŕdc“.

Oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda na Devíne 2017

Oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda na Devíne 2017

Oslava Dňa Európy 2017

Oslava Dňa Európy 2017