Oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda na Devíne 2017

Oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda na Devíne 2017

Tak ako tradícia káže, sviatok bulharskej osvety, kultúry a slovanského písma začína podľa pravoslávneho kalendára. Dňa 13. mája 2017 sa po šiestykrát sa uskutočnil Zraz bulharov žijúcich na Slovensku a ich priateľov. Na Devíne, na nádvorí Kostola sv. Kríža, sa pred pomníkom sv. Cyrila a Metoda postavili zástupcovia všetkých bulharských inštitúcií na Slovensku: Bulharský kultúrny zväz, Bulharský kultúrny inštitút, Bulharská škola Christa Boteva, Bulharská škôlka. Pozdravný list v mene mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Bulharskej republiky prečítala pani Elena Arnaudova, a hostiteľ Mons. Gavenda, rektor kostola, privítal všetkých prítomných a poznamenal obrovský civilizačný prínos stredovekého Bulharska pre duchovný vývoj všetkých Slovanov a celej Európy. Deti v krásnej bulharčine čítali verše venované dielu svätých bratov, a hymna bulharskej osvety, kultúry a slovanského písma Kráčaj vpred, znovuzrodený národsa rozozvučala na Devíne. Predpokladá sa, že na tomto svätom mieste bola založená jedna z prvých literárnych škôl, kde hlaholikou zapisovali preklady evanjelií a prvých liturgických kníh do staroslovienskeho, resp. starobulharského jazyka.

Po položení vencov a kvetov k pomníku sv. Cyrila a Metoda si prítomní vychutnali výstavu autorských a kópií stredovekých ikon ikonopisca a reštaurátora Krasimira Kostadinova s názvom Ikona v nás, ktorá bola umiestnená v priestoroch Kultúrneho domu. Umelec porozprával o starodávnej technike písania ikon a pani Vania Radeva, riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu, vysvetlila význam ikon v živote každého Bulhara. Starostka m. č. Devín pani Kolková poznamenala, že pre miestnych obyvateľov je každoročné stretnutie Bulharov už obľúbeným a očakávaným podujatím, ktoré je súčasťou kultúrneho programu a života tohoto prekrásneho kúta Slovenska, pretkaného duchom myšlienky o slovanského povedomia a jednote.

Celé podujatie bolo ukončené degustáciou devínskych vín, ktorá sa každoročne koná pod hradom, a tento rok bola špeciálne pre bulharských hostí doplnená rozprávaním vinárov o technológií výroby miestneho ríbezľového vína. Ešte príjemnejšie pokračovalo toto každoročné stretnutie na palube reštaurácie na lodi Tanker club, kde po chutnom jahňacom jedle a bulharskom víne naši krajania búrlivo tlieskali finalistke Eurovízie 2007, ktorú špeciálne pre dnešnú príležitosť do Bratislavy pozvala predsedníčka Bulharského kultúrneho zväzu pani Denica Sekulička. Temperamentná Elica, v sprievode dvojičiek Pištolských, rozprúdila krv Bulharov a Slovákov, a náhodní okoloidúci po nábreží Dunaja zastavovali a búrlivo tlieskali tomu neopakovateľnému koncertu.

V tejto nálade sa pokračovalo až do večerných hodín 13. mája, keď si Bulhari, ich nadčasová hudba a ich duch podmanili Bratislavu.

Ikona v nás

Ikona v nás

Bulharsko v Európe

Bulharsko v Európe