Ikona v nás

Ikona v nás

Dňa 16. mája 2017 bola v priestoroch Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave otvorená výstava ikonopisca a reštaurátora Krasimira Kostadinova s názvom Ikona v nás. Výstava bola venovaná Sviatku bulharskej osvety, kultúry a slovanského písomníctva, ktorý sa oslavuje 24. mája.

Boli predstavené originálne ikony a kópie starých ikon z bulharskej zeme. Tak si Bulhari a Slováci uctili tento svätý dátum a pripomenuli si duchovné a kultúrne dedičstvo bulharského národa a jeho civilizačný význam pre kultúrny vývoj slovanských národov.

Autor – popredný bulharský ikonopisec Krasimir Kostadinov ukončil odbor Reštaurácia a konzervácia na Národnej akadémii výtvarných umení Nikolaja Pavloviča v Sofii. Od roku 1987 je členom Zväzu bulharských maliarov. Je jedným z reštaurátorov najstaršej a najdrahšej bulharskej ikony, teda ikony svätého vmč. Teodora Stratilata, ktorá pochádza z Preslavu, ako aj keramického ikonostasu z čias cára Simeona, ktorý je jediným ikonostasom svojho druhu na svete (9. - 10. st.). Na výstave boli po prvýkrát prezentované aj originálne ikony umelca, ako sú napríklad Ikona sv. Sedmopočetníkov, Ikona Cyrila a Metoda, Ikona kniežaťa Rastislava a špeciálne aj Ikona sv. Gorazda, o ktorom je známe, že pochádza z veľkomoravskej zeme, a na ktorého je slovenský národ výnimočne hrdý.

Jeho ikony sú písané získanými vedomosťami a s hlbokou úctou k bulharskej ikonografickej tradícii. Svetlo, ľahkosť a hĺbka sú slová, ktoré najvýstižnejšie opisujú tieto ikony. Majú dobrú dušu, ktorá sa dotýka srdca každého, ktorý sa na ne pozerá.

V preplnenej sále Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave Krasimir Kostadinov porozprával o profesionálnom tajomstve starých ikonopiscov, a pani Vania Radeva, riaditeľka inštitútu, sa podelila o svoje osobné vnímanie ikon sv. Sedmopočetníkov, ktorých považuje za svojich ochrancov.

Otec Nikolaj, kňaz pravoslávnej cirkvi a bulharskej komunity v Bratislave poznamenal, že sa vždy počas svojej dlhej existencie bulharská ikona spájala s okamihmi radosti a pokory, s najhlbšími a dôvernými poryvmi duše. Človeka chráni, a v časoch skúšok mu dodáva silu a útechu.

Výstava prišla do Bratislavy až zo Štrasburgu a jej autor už mal samostatné výstavy v Prahe, Mainzi, Viedni, Berlíne, Nancy (Francúzsko), vo Varne a v Sofii.

https://www.facebook.com/KrasimirIconArt

Klavírny koncert Dimča Veličkova

Klavírny koncert Dimča Veličkova

Oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda na Devíne 2017

Oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda na Devíne 2017