Klavírny koncert Dimča Veličkova

Klavírny koncert Dimča Veličkova

Dňa 25. mája pri príležitosti záverečného podujatia ukončujúceho série akcií venovaných 24. máju, teda Sviatku bulharskej osvety, kultúry a slovanského písomníctva, reprezentačné priestory Bulharského kultúrneho inštitútu boli preplnené ceniteľmi hudobného umenia. Hosťujúcim interpretom bol mladý a výnimočne talentovaný klavirista Dimčo Veličkov.

Narodil sa v hudobníckej rodine v meste Stara Zagora v roku 1987. Ako 7-ročný sa pripojil ku klavírnej triede svojho otca v Národnej škole hudobných a scénických umení Christiny Morfovej. Ako deväťročný získal svoje prvé ocenenie Mladé nádeje zo 4. medzinárodnej súťaže Hudba a Zem.

Vo veku 15 rokov hral v prestížnej sieni Bulgaria, a o rok neskôr sa stal sólistom Orchestra Bulharskej štátnej opery v Starej Zagore. Zúčastnil sa medzinárodného projektu Mladé hudobné talenty Bulharsko – Francúzsko. S vyznamenaním ukončil Národnú školu hudobných a scénických umení Christiny Morfovej a ihneď bol prijatý na Viedenské konzervatórium (Konservatorium Wien Privatuniversität). Ukončil bakalárske a magisterské štúdium a navštevoval o.i. aj klavírne triedy Univ.-Prof. Markusa Prauseho, Univ.-Prof. Iga Kocha, Univ.-Prof. Franza Zettla, Dr. Otta Probsta.

Bol členom mládežníckeho symfonického orchestra Blue jeans soloist Wien. Zúčastnil sa jedných z najväčších a významných festivalov v Bulharsku ako Sofijské hudobné týždne v Sofii, Apollonia a Múzy v Sozopole.

Koncertoval v Bulharsku, Taliansku, Francúzsku, Rakúsku, Kanade a Kórejskej republike. V roku 2013, na pozvanie Bulharského kultúrneho inštitútu a Bulharského veľvyslanectva v Moskve, koncertoval pri príležitosti sviatku hlavného mesta Ruska.

Získal množstvo ocenení z národných a medzinárodných festivalov a súťaží, medzi ktorými aj Prvú a absolútnu cena zo 14. ročníka medzinárodnej súťaže Internazionale di Musica Euterpe 2012 v Taliansku, kde predsedom poroty bol sám Marcello Abbado, brat známeho dirigenta a klaviristu Claudia Abbada.

Koncert Dimča Veličkova v Bulharskom kultúrnom inštitúte sa vyznačoval majstrovskou presnosťou, perfektnou technikou a slovanskou dramatickosťou a expresivitou, ktorými boli prezentované významné diela bulharských a ruských skladateľov Veselina Stojanova, Alexandra Skriabina, Alexandara Vladigerova a Modesta Musorgského. Koncerty si vypočuli aj mnohí hudobní špecialisti, ktorí osobne vyslovili svoje uznanie mladému bulharskému interpretovi.

Výstava Plávajúce móla Christa

Výstava Plávajúce móla Christa

Ikona v nás

Ikona v nás