Vianočný koncert 2016

Vianočný koncert 2016

Dňa 13. 12. 2016 žiaci z umeleckej školy na ul. Exnárovej predstavili v Bulharskom kultúrnom inštitúte (BKI) v Bratislave svoj Vianočný koncert. Podujatie sa opätovne konalo v rámci projektu „Štúdiо mladých talentov“.

Štúdio mladých talentov vzniklo na základe spolupráce Bulharského kultúrneho inštitútu s vedeniami základných umeleckých škôl začiatkom roku 2011. Cieľom projektu je, aby sa deti oboznámili a interpretovali diela аj bulharských autorov.

Pani Vania Radeva, riaditeľka BKI, privítala početné publikum v sále. Hosťom porozprávala, ako sa Vianočné sviatky oslavujú v Bulharsku a priblížila im obyčaje a ich miesto v bulharskej tradícii.

Oslavy Vianoc trvajú tri dni. Večer chodia ľudia na slávnostnú službu Božiu do kostola. Pani Radeva, zdôraznila, že Vianoce a Veľká noc, sú najväčšími svetlými sviatkami pravoslávnych kresťanov, ktorí oslavujú spoločne za bohato prestretým stolom. Nechýbajú vianočné pochúťky, medzi ktorými najobľúbenejším je slaný koláč „banica“ v ktorom sú skryté mince a priania do nového roku.

Program tohtoročného koncertu zahŕňal skladby bulharských skladateľov V. Stoyanova, P. Hadžieva, K. Ilieva, ako aj bulharské a slovenské ľudové piesne.

Hudobné prevedenia mladých talentov navodili príjemnú atmosféru, dôstojnú pre oslavu nastávajúcich Vianočných sviatkov, ktoré silou lásky osvetľujú duše všetkých kresťanov.

Organizátori: BKI Bratislava, UŠ Exnárova 6, Bratislava.

Bratislavská výstava a koncert rodiny Dikových k sviatku sv. Valentína

Bratislavská výstava a koncert rodiny Dikových k sviatku sv. Valentína

Aktuálny odkaz trójskych žien pre súčasníkov

Aktuálny odkaz trójskych žien pre súčasníkov