Aktuálny odkaz trójskych žien pre súčasníkov

Aktuálny odkaz trójskych žien pre súčasníkov

Študenti Univerzitného divadla pri Novej bulharskej univerzite v Sofii jedného novembrového večera odohrali divadelné predstavenie Trojanky od Euripidesa v plnej sále študentského Divadla LAB pri Akadémii múzických umení v Bratislave.

Epická tragédia je vrcholom v tvorbe veľkého staro-gréckeho dramatika. Hra o utrpení trójskych žien na konci Trójskej vojny v réžii významnej prof. Evy Volicer, vyznieva aj dnes mimoriadne súčasne, triumfuje svojou poetikou, silou a výraznosťou charakterov, hĺbkou konfliktov, ktoré rieši. Mladým interpretom sa podarilo zmocniť sa textu klasického dramaturgického materiálu s úctou k hodnotám, ktorými Euripidés už počas svojho života fascinoval divákov, provokoval ich myšlienky, poburoval konzervatívnych zástancov starých tradícií, pričom písal kroniku názorových hádok svojej doby. Predstavenie súčasne interpretuje tvorivý konfrontačný dialóg nového s tradičným, a týmto spôsobom sa diváci stávajú svedkami silnej dramaturgickej výpoveď mladých bulharských tvorcov.

Diváci mali možnosť vidieť nádherný poetický recitál hlavných protagonistov, emočne silné dialógy, synchronizované pohybové a tanečné choreografie. Vokálne výkony ženského zboru vynikajúco integrovali pointy jednotlivých výstupov do celkového obrazu inscenácie. Napriek časovému odstupu, text opäť žije a rozpráva autentickú spoveď o večnom utrpení žien, ktoré boli v antike rovnako mladé a krásne, ako ich dnešné herecké interpretky. Zdá sa, že ani po toľkých rokoch sa nič nezmenilo, a hoci autor predsa ponúka riešenie, ktoré pozná krásna Helena, dramaturgická úprava príbehu nie je ani k nej príliš láskavá a dôrazne vyzdvihuje skutočné hodnoty a rozmery ľudskej existencie ako posolstvo pre súčasníka.

Predstavenie je vytvorené v réžii: prof. Evou Volicer; pohyb: Ivan Nedjalkov; kostýmový výtvarník: Jana Dvorecka; choreografia: Tanja Sokolova.

Vianočný koncert 2016

Vianočný koncert 2016

45. výročie založenia Bulharského kultúrneho inštitútu objektívom Dobrého diváka

45. výročie založenia Bulharského kultúrneho inštitútu objektívom Dobrého diváka