Slávnostné otvorenie Dní Sofie 2017

Slávnostné otvorenie Dní Sofie 2017

Dňa 20. 9. námestníčka primátora, MUDR. Iveta Plšeková, privítala hostí na námestí Primaciálneho paláca v Bratislave a otvorila ďalšiu zo série udalostí, ktoré sa konajú v rámci Dní venovaných mestu Sofia pod záštitou primátorky mesta Sofia pani Yordanki Fandakovej a primátora mesta Bratislava pána Iva Nesrovnala. Medzi hosťami boli aj významné osobnosti ako námestník primátorky mesta Sofia pán Evgeni Krusev a mestská poslankyňa pani Malina Edreva. J. E. pani Yordanka Čobanová informovala prítomných občanov o priamych letoch medzi mestami Sofia a Bratislava, ktoré sú už k dispozícií od letných mesiacov tohto roka. Zdôraznila, že to bude nová príležitosť pre zlepšenie vzťahov medzi našimi dvoma národmi.

Na námestí vystúpil významný bulharský folklórny súbor Bulgare, ktorý v roku 2002 založil Christo Dimitrov. Ten chcel svetu ukázať hudbu, piesne a tance charakteristické pre sedem bulharských etnografických oblastí – Rodopi, Macedónsko, Šopluka, Severné Bulharsko, Dobrudža, Strandža a Trácia. Ansámbel sponzorujú bulharskí ale aj zahraniční priaznivci. Medzi najvýznamnejších zahraničných sponzorov patrí Brit Ján Charles Anderson, ktorý získal prezidentovu cenu o veľký prínos pre rozvoj bulharskej kultúry. Folklórny súbor má nacvičených 5 predstavení, ktoré predviedli na viac ako 1500 koncertoch nie len v Bulharsku, ale aj vo vyše 20 krajinách sveta. Je to prvý bulharský folklórny súbor, ktorý mal koncert na Broadway v New Yorku. Partnermi tohto súboru sú Prezident Bulharskej republiky, ministerstvá, štátne a súkromné inštitúcie a organizácie, skoro všetky obce v Bulharsku a tiež súkromný sponzori a slávne osobnosti.

Súbor Bulgare ukázal krásy bulharských národných tancov a k záveru vystúpenia dali podnet aby sa k ním hostia pridali, a tak roztancovali celé námestie.

Po koncerte obľúbených a populárnych sofijských interpretov bulharskej folklórnej hudby, sa na námestí Primaciálneho paláca otvorili stánky, v ktorých sa podávali kuchárske špeciality a lahôdky, bulharské víno najvyššej kvality a tiež si hostia mohli pozrieť reklamné materiály a informovať sa o turistických destináciách v Bulharsku.

4.jpg
5.jpg
7.jpg
Sofia v obrazoch Petra Marinova - Dni Sofie  2017

Sofia v obrazoch Petra Marinova - Dni Sofie 2017

„Rastie, ale nestarne" - Dni Sofie v Bratislave 2017

„Rastie, ale nestarne" - Dni Sofie v Bratislave 2017