Sofia v obrazoch Petra Marinova - Dni Sofie  2017

Sofia v obrazoch Petra Marinova - Dni Sofie 2017

Výstava je v rámci Dní Sofie v Bratislave pod záštitou primátora mesta Bratislava pána Iva Nesrovnala, primátorky mesta Sofia pani Yordanki Fandukovej a J. E. pani Yordanki Čobanovej, mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Bulharskej republiky na Slovensku. Pani veľvyslankyňa oficiálne otvorila expozíciu malieb Petra Marinova, ktoré zobrazujú krásu bulharskej krajiny a hlavného mesta Sofia.

1.jpg

Výstava Petra Marinova sa konala v priestoroch Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave. Uznávaný bulharský umelec sa narodil v roku 1968. Ukončil Vysokú školu výtvarných umení v Sofii v triede Akad. Svetlina Ruseva, ktorý ho naučil pracovitosti, trpezlivosti a zodpovednosti k tomu, čo robí. Do dnes mal 14 samostatných výstav doma i v zahraničí. Vo svojich maľbách zobrazuje dojmy z ciest po Európe, Severnej a Južnej Amerike, Afrike, Japonsku, Rusku a Uzbekistane. Diela maliara sa nachádzajú v galériách po celom svete – vo Francúzsku, Švajčiarsku, Rakúsku, USA, Venezuele, Japonsku a i. Jeho obrazy zobrazujú scenérie a koláže zo Sofie a z iných malebných častí bulharského pobrežia a hôr.

2.jpg

Vyvrcholením udalosti bol prejav jedného z najznámejších a najvýznamnejších bulharských tanečných súborov Bulgare, ktorý predstavil charakteristické bulharské folklórne tance. Aj napriek tomu, že z početného folklórneho ansámblu bola pozvaná len časť tanečníkov, dokázali zachytiť krásu, čaro a temperamentný rytmus Šopského, Tráckeho a Macedónskeho tanca a cez tanečný príbeh ukázali bulharské tradície, pri ktorých si mládenci (tzv. Ergeni) snažili získať srdcia nežných dievčat Lazariek. Perfektnými tanečnými prvkami a dôvtipom si získali divákov, ktorí ich odmenili s nadšeným potleskom a neskôr si spoločne s nimi zatancovali bulharské kolo.

4.jpg
5.jpg
7.jpg
„Súzvuky“ - Dni Sofie v Bratislave 2017

„Súzvuky“ - Dni Sofie v Bratislave 2017

Slávnostné otvorenie Dní Sofie 2017

Slávnostné otvorenie Dní Sofie 2017