O písmenách

O písmenách

Výstava detskej tvorby. Kultúrno-vzdelávací projekt financovaný Fondom na podporu kultúry národnostných menšín na Slovensku.

05.12.2018, 17:30 hod., BKI, Jesenského 7, Bratislava

Tento projekt je pod záštitou pani Jordanki Čobanovej, veľvyslankyne Bulharska na Slovensku a je venovaný 70. výročiu od vzniku Bulharskej základnej školy a gymnázia Christa Boteva v Bratislave.

Deti z Bratislavy a Sofie predstavia 30 obrazov namaľovaných na plátne, venovaných bulharskej azbuke. Výstava vznikla v rámci kultúrno-vzdelávacieho projektu O písmenách, pod vedením umelkyni Radostiny Doganovej (Slovensko/Bulharsko) a Stanislavy Stojanovej (Bulharsko). Projektu sa zúčastnia deti z Bulharskej základnej školy a gymnázia Christa Boteva v Bratislave a z Umeleckej školy BLUESS-art studio v Sofii.

Detská tvorivá dielňa

Detská tvorivá dielňa

Christmas Bazaar – 27. Vianočný charitatívny bazár

Christmas Bazaar – 27. Vianočný charitatívny bazár